Vége az internetes gyógyszerkereskedelemnek?

Egy friss jogszabály-módosításnak köszönhetően 2022. január 1. napjától kezdődően nem lehet jogszerűen Magyarország területén gyógyszert az internetről rendelni és azt csomagküldés keretében a megrendelőhöz eljuttatni. Az alábbiakban a módosítást és annak hátterét ismertetjük.

Hatályos szabályozás

2021. december 9-én jelent meg a Magyar Közlönyben az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú, valamint kapcsolódó törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról szóló 2021. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Módosító törvény), amelynek a 19. §-a módosította a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényt (a továbbiakban: Gyftv.). Az Országgyűlés által elfogadott módosítások első szempillantásra csekélynek tűnnek, mégis alapjaiban változtathatják meg a gyógyszertárak működését, valamint a lakosság gyógyszerellátását.

A Gyftv. – a Módosító törvény hatálybalépéséig – alapvetően kettő lehetőséget biztosít az interneten vásárolt gyógyszerek átvételéhez: a csomagküldést és a házhozszállítást. A törvény egyrészt lehetővé teszi, hogy a gyógyszertárak a nem vényköteles gyógyszereket csomagküldés (azaz akár bármilyen futárszolgáltatás) keretei között szolgáltassák ki. Csomagküldést gyakorlatilag bárki végezhet, a vonatkozó jogszabályok semmilyen feltételt nem támasztanak az ilyen tevékenységet végezni kívánó vállalkozásokkal szemben. Az interneten rendelt gyógyszerekhez való, gyógyszertáron kívüli hozzáférés másik lehetősége a gyógyszerek házhoz szállítása, ami tulajdonképpen a megrendelt gyógyszereknek a megrendelő részére történő, a gyógyszertár által végzett kiszolgáltatása.

Két döntő különbséget érdemes kiemelni a csomagküldés és a házhozszállítás között. Egyrészt, míg a gyógyszerek csomagküldéssel történő „kézbesítését” bármilyen vállalkozás végezheti, addig házhozszállítást kizárólag a közvetlen lakossági gyógyszerellátásra jogosult vállalkozás jogszabály szerint arra jogosult szakdolgozója végezhet, tehát a személyi kör sokkal szűkebb az utóbbi esetben. Másrészt, csomagküldés útján – jelenleg – kizárólag nem vényköteles gyógyszerhez lehet hozzájutni, addig a gyógyszerek házhozszállítása során ilyen korlátozás nincs, a megrendelő mind vényköteles, mind orvosi rendelvényhez nem kötött gyógyszerhez is hozzájuthat.

Az új rendszer

Az Országgyűlés ezen a rendszeren változtatott a Módosító törvény elfogadásával. A csomagküldés lehetősége kivezetésre került a jogrendszerből azzal, hogy a Módosító törvény 2021. január 1-jei hatálybalépésétől kezdődően csomagküldés útján már semmilyen gyógyszer nem szolgáltatható ki. Ezzel a lakosság internetes gyógyszerbeszerzési lehetősége a gyógyszerek házhozszállítására korlátozódik, ami – figyelembe véve a gyógyszertárak szűkös erőforrásait és a házhozszállítás szigorú személyi feltételeit – nagymértékben alakítja majd az internetes gyógyszerpiacot.

Mint az a híradásokból kiderült a módosítás mozgatórugója a Magyar Gyógyszerészi Kamara volt, amely a gyógyszerbiztonságra (elsősorban a hamisításmentességi és a megfelelő minőségi igényekre) történő hivatkozással javasolta a csomagküldés lehetőségének megszüntetését. Az pedig a jövő zenéje, hogy ez a korlátozás ténylegesen milyen hatással lesz majd a gyógyszerpiacra.

A cikk szerzői:

Papp Gábor

Papp Gábor

Szakmai fejlesztési vezető

Papp Gábor

Gábor a DLA Piper Hungary szakmai fejlesztési vezetője. Több éve nemzetközi szinten foglalkozik tudás-, tehetség- és szervezetfejlesztéssel, illetve coaching-gal.
E-mailt küldök