A DLA Piper Hungary szakmai csoportjai

Corporate

Posztl András

Posztl András

Irodavezető Partner,

Társasági Jogi és M&A Partner

Posztl András

András a budapesti iroda irodavezető partnere, valamint partner a társasági jogi és M&A csoportban. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik nemzetközi, illetve hazai M&A tranzakciókkal, tőzsdei és magántőke-befektetéssel kapcsolatos jogügyletek terén különös tekintettel az energiajog, illetve médiajog ágazatokra.
E-mailt küldök
Szajlai Péter

Szajlai Péter

Ügyvéd, Counsel,

International Corporate Reorganisations Csoportvezető (Hungary)

Szajlai Péter

Péter a vállalati jogi és M&A csoport vezető ügyvédje, a DLA Piper Hungary International Corporate Reorganisations csapatának vezetője. Főbb szakterületei közé tartoznak emellett a társasági jogi M&A tranzakciók, valamint a green- és brownfield projekt fejlesztések is.
E-mailt küldök
Fodor Eszter

Fodor Eszter

Ügyvéd,

Senior Associate

Fodor Eszter

Eszter a DLA Piper Hungary társasági jog és M&A csoportjának szenior ügyvédje. Számos belföldi és nemzetközi tranzakcióban nyújt tanácsot, ideértve az összeolvadásokat, szétválásokat, felvásárlásokat, magántőke-befektetéseket és határon átnyúló aukciós eljárásokat.
E-mailt küldök
Nyalka-Csaba

Nyalka Csaba

Ügyvéd,

Senior Associate

Nyalka Csaba

Csaba jelentős szakmai tapasztalatokat szerzett német ipari cégek magyarországi működéséhez szükséges jogi háttér biztosítása során. Ezen belül kiterjedt tapasztalattal rendelkezik kiemelkedő jelentőségű zöldmezős beruházások ingatlanjogi és építési jogi tanácsadásában. Járműipari tapasztalataira alapozva évek óta intenzíven foglalkozik az autonóm közlekedés jogi kérdéseivel. Ebben a témában rendszeresen publikál, aktív résztvevője az iparági szakmai konferenciáknak.
E-mailt küldök

Real Estate

Sári Attila

Sári Attila

Ügyvéd, Counsel

Sári Attila

Attila a DLA Piper Hungary finanszírozási, projektfejlesztési és restrukturálási csoportjának ügyvédje. Szakmai tevékenysége kiterjed az általános vállalatfinanszírozási, akvizíció- illetve projektfinanszírozási ügyletekre, hitelezői és hitelfelvevői oldalon egyaránt, valamint restrukturálási ügyletekre.
E-mailt küldök
Suppan-Ágoston

Suppan Ágoston

Ügyvéd,

Counsel

Suppan Ágoston

Ágoston széleskörű ügyvédi irodai tapasztalattal rendelkezik a legkülönbözőbb szakterületeken, különös tekintettel a banki, pénzügyi és tőkepiaci jogra. Bizonyított sikereket ért el az ügyfelekkel való bizalmi kapcsolat kiépítésében. Nagy tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik a pénzügyi dokumentumok megfogalmazásában, valamint a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos tanácsadásban.
E-mailt küldök
Tóth Angéla

Tóth Angéla

Ügyvéd,

Senior Associate

Tóth Angéla

Angéla a DLA Piper Hungary ingatlanjogi praxisának szenior ügyvédje. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik iroda és logisztikai funkciójú ingatlanok átvilágításával és a vonatkozó tranzakciós szerződések tárgyalásával kapcsolatban. Angéla gyakran nyújt tanácsadást kivitelezési szerződésekkel, fedezetkezelői szerződésekkel és településrendezési követelményekkel kapcsolatos ügyekben.
E-mailt küldök
Boncok Bettina

Boncok Bettina

Ügyvéd,

Senior Associate

Boncok Bettina

Bettina a DLA Piper Hungary ingatlanjogi praxisának szenior ügyvédje. Ügyfeleit az ingatlanügyletek és beruházások teljes folyamatában segíti, ideértve többek között jogi átvilágítások lefolytatását, jogi kockázatelemzés készítését, adásvételi és bérleti szerződések, valamint kivitelezéssel és fedezetkezeléssel kapcsolatos dokumentumok szövegezését és véleményezését is.
E-mailt küldök
Németh-Fanni

Németh Fanni

Ügyvédjelölt,

Junior Associate

Németh Fanni

Fanni munkája során együttműködik a csoportban dolgozó tapasztalt ügyvédekkel, aminek keretében számos tranzakcióval és projekttel kapcsolatos munkafolyamatba nyert betekintést. Ennek köszönhetően tapasztalatot szerzett a vállalati hitelezések és a tőkepiaci ügyletek, így többek között az ingatlanfinanszírozási ügyletek területén is.
E-mailt küldök

Finance and Projects

Simon Gábor

Simon Gábor

Partner, Energia és

beszerzések szakterület csoportvezető

Simon Gábor

Gábor a DLA Piper Hungary energiajogi és a beszerzési szakterületek vezetője. Jelentős tapasztalatokat szerzett az energiaipar szabályozási kérdéseiben és kereskedelmi gyakorlatában, rendszeresen ad jogi tanácsot többek között energiakereskedőknek, erőművi társaságoknak, energetikai berendezés gyártóknak, és rendszerüzemeltetőknek.
E-mailt küldök
Horváth Miklós

Horváth Miklós

Ügyvéd, Infrastruktúra,

Építőipar és Transzport Csoportvezető

Horváth Miklós

Miklós a DLA Piper Hungary vezető ügyvédje, az infrastruktúra, építőipar és transzport csoport vezetője. Elsősorban strukturált finanszírozási, lízing, valamint banki ügyletekben dolgozik. Szakterülete a PPP (Public Private Partnership) finanszírozási modell alapján megvalósuló ingatlanfejlesztésekkel kapcsolatos jogi tanácsadás, illetve a pénzügyi tranzakciók, energiajog és infrastruktúra projektek.
E-mailt küldök
Romsics Viktor

Romsics Viktor

Ügyvéd,

Senior Associate

Romsics Viktor

Viktor a DLA Piper Hungary finanszírozási, projektfejlesztési és restrukturálási csoportjának szenior ügyvédje. Elsősorban infrastruktúra fejlesztési projekteken dolgozik, ideértve többek között atomerőmű tervezéséhez és kivitelezéséhez, valamint energiatermeléssel és szállítással összefüggő egyéb projektekhez kapcsolódó jogi tanácsadást. Átfogó tudással rendelkezik a közbeszerzési jog és a magyar és európai közösségi jog területén.
E-mailt küldök
Seres Márk

Seres Márk

Ügyvéd,

Senior Associate

Seres Márk

Márk a DLA Piper Hungary finanszírozási, projektfejlesztési és restrukturálási csoportjának ügyvédje. Tapasztalattal rendelkezik hazai és határon átnyúló fizetésképtelenségi ügyekben, valamint nehéz helyzetbe került vállalkozások restrukturálásban, illetve felelősségi kérdéseiben való tanácsadásában. Jártas továbbá energiaszektorral kapcsolatos ügyekben, különösen a szektorhoz kapcsolódó M&A tranzakciókban. Tapasztalattal rendelkezik továbbá finanszírozási jogügyletekben.
E-mailt küldök

Litigation and Regulatory

Nemescsói András

Nemescsói András

Partner,

Jogvitarendezési és Szabályozási Csoportvezető

Nemescsói András

András a DLA Piper Hungary jogvitarendezési és szabályozási csoportjának vezetője. Kiemelkedő szaktudással rendelkezik mind a regulatory, mind a közigazgatási jogban, továbbá magas presztízzsel rendelkező peres ügyekben. Szakterületei közé tartoznak a pénzügyi és társasági jogi peres ügyek, pénzügyi-igazgatási ügyek, valamint az európai uniós támogatások.
E-mailt küldök
Fejes Gábor

Fejes Gábor

Partner,

Versenyjogi Csoport Társvezető

Fejes Gábor

Gábor praxisának fókuszában az antitröszt versenyjog, ezen belül a kartelljog és a fúzió kontroll, illetve a versenyjog és a magánjog találkozási pontjai, mint a semmisség versenyjogi jogsértés miatt, vagy a kartell- kártérítési perek állnak. Gábor óraadó az ELTE-n és a PPKE-n. Vezetőségi tagja a Bibó István Szakkollégium Európai Jogi Műhelyének és tagja a PPKE Versenyjogi Kutatóközpont Tudományos Tanácsának. A Versenyjogi Egyesület alelnöke.
E-mailt küldök
marosi zoltán

Marosi Zoltán

Partner,

Versenyjogi csoport társvezető

Marosi Zoltán

Zoltán a DLA Piper Hungary versenyjogi csoportjának társvezetője. Praxisának fókuszában a magyar és uniós versenyjog, a fogyasztóvédelmi jog és a közigazgatási perjog áll. Számos szakcikket és könyvrészletet publikált versenyjogi, kereskedelmi jogi és európai uniós jogi tárgykörökben. A Magyar Versenyjogi Egyesület tagja, az International Bar Association Versenyjogi Bizottságának tisztségviselője.
E-mailt küldök
Deli Zsófia

Deli Zsófia, LL. M.

Ügyvéd,

Senior Associate

Deli Zsófia, LL. M.

Zsófia a DLA Piper Hungary jogvitarendezési és szabályozási csoportjának szenior ügyvédje. Elsősorban nemzetközi beruházásvédelmi jogvitákra specializálódott, széles körű tapasztalattal rendelkezik nemzetközi kereskedelmi választottbírósági eljárásokban, compliance és belső vizsgálatok területén, valamint emberi jogokkal foglalkozó eljárásokban az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt.
E-mailt küldök
Hevesi Rebeka

Hevesi Rebeka

Ügyvéd,

Senior Associate

Hevesi Rebeka

Rebeka a DLA Piper Hungary jogvitarendezési és szabályozási csoportjának ügyvédje. Szakterülete a komplex polgári és kereskedelmi jogvitarendezés ideértve a peres, nemperes és választottbírósági eljárásokat, valamint az Európai Unió Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának eljárásait. Rebeka rendszeres ad tanácsod európai uniós joggal kapcsolatos ügyekben.
E-mailt küldök
Élő Dániel

Élő Dániel

Ügyvéd,

Associate

Élő Dániel

Dániel a DLA Piper Hungary jogvitarendezési és szabályozási csoportjának ügyvédje. Munkája során főképp jogvitarendezéssel és fizetésképtelenséggel kapcsolatos eljárásokkal foglalkozik. Szerencsejáték-jogi tapasztalatait korábban egy vezető magyarországi ügyvédi irodánál szerezte, jelenleg a DLA Piper szerencsejáték-szabályozással és engedélyezési kérdésekkel foglalkozó csapatának is tagja.
E-mailt küldök
Pólya Beatrix

Pólya Beatrix

Ügyvéd,

Associate

Pólya Beatrix

Beatrix a DLA Piper Hungary jogvitarendezési és szabályozási csoport ügyvédje. Mielőtt csatlakozott a DLA Piper Hungary-hez dolgozott egy multinacionális cégnél, valamint több innovációs kis- és középvállalkozásnál is, ahol a kereskedelmi jog különböző aspektusaival foglalkozott. Több éves tapasztalata van jogvitarendezési és nemzetközi választottbíráskodási kérdésekben.
E-mailt küldök
Gergely Barnabás

Gergely Barnabás

Ügyvédjelölt,

Junior Associate

Gergely Barnabás

Barnabás a DLA Piper Hungary jogvitarendezési és szabályozási csoportjának ügyvédjelöltje. Tapasztalatai az uniós és magyar versenyjoggal kapcsolatos tanácsadásra, így különösen a fúziókontrollra, kartellekre, erőfölénnyel való visszaélésre és forgalmazási ügyekre terjednek ki. Barnabás belső megfelelőségi vizsgálatok és a kapcsolódó kockázatértékelések elvégzésében is rendelkezik tapasztalattal.
E-mailt küldök

Intellectual Property and Technology

Horváth Mónika

Horváth Mónika

Partner, Szellemi Tulajdonjogok és Technológiai Csoportvezető

Horváth Mónika

Mónika a DLA Piper Hungary Szellemi Alkotások és Technológia (IPT) szakcsoportjának vezetője. A filmgyártás és filmfinanszírozás jogi kérdéseiben kiemelkedő szakértelemmel rendelkezik. Szakterületei közé tartozik a média, sport és szórakoztatóipar, valamint a kereskedelmi szerződések, a szerzői és technológia jog is.
E-mailt küldök
Fehér Helga

Fehér Helga

Partner,

Munkajogi Csoportvezető

Fehér Helga

Helga a DLA Piper Hungary munkajogi szakcsoportjának vezetője, a Life Sciences csoport társvezetője. Fő szakterületei a munkajog és a polgári jog. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik a kereskedelmi jogi és munkaügyi perek, valamint a hatósági eljárások terén, emellett támogatást nyújt közigazgatási eljárásokban, a hatóságokkal folytatott kommunikációban (engedélyezés), illetve peres eljárásokban is.
E-mailt küldök
Kozma Zoltán

Kozma Zoltán

Partner,

Technológiai csoportvezető

Kozma Zoltán

Zoltán a DLA Piper Hungary Technológia csapatának vezetője és pro bono koordinátora. Szakterületei elsősorban az információtechnológia, a média- és hírközlési jog, az adatvédelem és a szellemi alkotások joga, emellett széleskörű tapasztalattal rendelkezik a munkajog területén is. Tanácsadással és peres képviselettel egyaránt foglalkozik. Számos adatvédelmi megfelelési projektben vett részt, ügyfeleit adatvédelmi és egyéb hatósági eljárásokban is képviseli.
E-mailt küldök
Bokor Júlia

Bokor Júlia

Ügyvédjelölt,

Junior Associate

Bokor Júlia

Júlia a DLA Piper Hungary szellemi alkotások és technológia csoportjának ügyvédjelöltje. Elsősorban média- és szórakoztatóipari jog területén rendelkezik tapasztalattal, beleértve a filmgyártással és filmfinanszírozással kapcsolatos ügyeket. Főbb szakterületei közé tartozik a média- és hírközlési jog, az információtechnológia, a szellemi alkotások joga és a kereskedelmi szerződések.
E-mailt küldök

Tax

Torma Levente

Torma Levente

Ügyvéd,

Adójogi Csoportvezető

Torma Levente

Levente a DLA Piper Hungary adójogi csoportjának társvezetője. Széles körű tapasztalattal rendelkezi hazai és a nemzetközi adózás, adótervezés, akvizíciók, adójogi jogviták, nemzetközi adóoptimalizálási struktúrák felállítása, egyes pénzügyi eszközök adójogi aspektusai, adókedvezmények és állami támogatások igénybevétele, munkavállalói juttatási programok, ÁFA, és a transzferárak területén.
E-mailt küldök
Becher Ákos

Becher Ákos

Ügyvéd,

Adójogi Csoportvezető

Becher Ákos

Ákos DLA Piper Hungary adójogi csoportjának társvezetője. Szakterületei közé tartozik a nemzetközi és hazai adóügyi tanácsadás, többek között az ingatlanadóztatás, a komplex tranzakciók adószerkezete, az EU szabályzások betartásával kapcsolatos adóügyi kérdések, az operatív és pénzügyi lízingügyletek adóztatása és az áfával, transzferárazással kapcsolatos ügyek területein.
E-mailt küldök
Király Péter

Király Péter

Adótanácsadó,

Senior Associate

Király Péter

Péter a DLA Piper Hungary transzferár üzletágának vezetője. Szakmai tevékenysége felöleli a transzferárazással, szokásos piaci ármegállapítási eljárásokkal, valamint kölcsönös egyeztetési eljárásokkal kapcsolatos tanácsadást. Fő feladatai közé tartozik a nemzetközi és hazai nagyvállalati ügyfelek kezelése és képviselete.
E-mailt küldök
Béres Imre

Béres Imre

Adótanácsadó,

Senior Associate

Béres Imre

Imre a DLA Piper Hungary adójogásza, bejegyzett adótanácsadó. Jelentős tapasztalata van a hazai és a nemzetközi adózás, adótervezés - különösen a vállalati átszervezések -, akvizíciók, adójogi jogviták, az Európai Unió adójoga, nemzetközi adóoptimalizálási struktúrák felállítása, munkavállalói juttatási programok, adókedvezmények és állami támogatások igénybevétele, az ÁFA, és a transzferárak területén.
E-mailt küldök
Bánász Katalin

Banász Katalin

Adótanácsadó,

Senior Associate

Banász Katalin

Katalin a DLA Piper Hungary adójogi csapatának tagja. Korábban mind tanácsadó cégeknél, mind vállalati oldalon szerzett tapasztalatot adótanácsadási ügyekben. Részt vett számos adózási átvilágítási és vállalat átstruktúrálási projektben, illetve ügyfélre szabott, egyedi adótanácsok írásában.
E-mailt küldök
Sőth Balázs

Sőth Balázs

Adótanácsadó,

Associate

Sőth Balázs

Balázs a DLA Piper Hungary adójogi csapatának tagja, hiteles adószakértő. Széles körű tapasztalattal rendelkezik az adóátvilágítás és az M&A tranzakciókkal kapcsolatos adóügyi segítségnyújtás terén. Számos vásárlói átvilágítási és szerkezetátalakítási projektben vett részt.
E-mailt küldök

Business Advisory

Herodek Róbert

Herodek Róbert

Senior Director,

DLA Piper Business Advisory

Herodek Róbert

Róbert korábban az Affidea, képalkotó diagnosztikára és járóbeteg-szolgáltatásra specializálódott nemzetközi vállalatcsoport M&A csapatát vezette, ahol több mint ötven sikeres M&A ügyletben vett részt az EMEA régióban. Ezt megelőzően az egyik „big four” szerbiai irodájában irányította a tranzakciós tanácsadási üzletágat. 25 éves tanácsadói és egészségügyi iparági tapasztalattal rendelkezik, szakterülete többek között az end-to-end M&A tanácsadás, üzletértékelés és egyéb tranzakciós tanácsadás.
E-mailt küldök

Professional Development

Papp Gábor

Papp Gábor

Szakmai fejlesztési vezető

Papp Gábor

Gábor a DLA Piper Hungary szakmai fejlesztési vezetője. Több éve nemzetközi szinten foglalkozik tudás-, tehetség- és szervezetfejlesztéssel, illetve coaching-gal.
E-mailt küldök
pákozdi katalin

Pákozdi Katalin

Ügyvéd,

Knowledge Development Lawyer

Pákozdi Katalin

Katalin Knowledge Development Lawyer szerepkörben az iroda jogi tudásmenedzsmenttel kapcsolatos feladatait látja el mind lokális, mind nemzetközi szinten; ennek keretében rendszeres tájékoztatást nyújt a magyar és az európai jog változásairól, valamint a jogalkalmazás legújabb fejleményeiről. Területei közé tartozik az iroda szakmai képzéseinek megtervezése és lebonyolítása, továbbá az innovatív szervezetfejlesztési projektek megvalósítása.
E-mailt küldök

Kérdése van? Keressen minket bizalommal!

Kövesse LinkedIn oldalunkat!

Legutóbbi cikkeink

AI-report
IPT, Data Protection

Megkezdődött a szabályozási környezet és az AI terjedésének versenyfutása – Átfogóan elemezte az mesterséges intelligencia hatását a DLA Piper

Globális elemzés keretében mérte fel a mesterséges intelligencia (AI) nemzetközi megítélését, vállalati alkalmazását, kockázatait és szabályozási környezetét a DLA Piper. Az „AI Governance: balancing policy, compliance and commercial value” című riport eredményei többek között rámutatnak, hogy a vezetők jelentős része, mintegy harmada elsősorban az AI szabályozási környezetét övező bizonytalanság miatt ódzkodik annak széles körű bevezetésétől.

Tovább >>
M&A/Corporate

The ECJ rendered its judgment in the Xella case: key takeaways

In July 2023 the European Court of Justice (ECJ) rendered its judgment in case no. C-106-22 (Xella Judgment), referred by the Fővárosi Törvényszék (Budapest High Court, Hungary) for preliminary ruling on the interpretation of Article 65(1)(b) TFEU in conjunction with recitals 4 and 6 of Regulation (EU) 2019/452 (EU FDI Regulation) and Article 4(2) TEU. The article written by Blanka Börzsönyi, Senior Associate, Corporate and M&A Group.

Tovább >>