A DLA Piper Hungary szakmai csoportjai

Corporate

Posztl András

Posztl András

Irodavezető Partner,

Társasági Jogi és M&A Partner

Posztl András

András a budapesti iroda irodavezető partnere, valamint partner a társasági jogi és M&A csoportban. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik nemzetközi, illetve hazai M&A tranzakciókkal, tőzsdei és magántőke-befektetéssel kapcsolatos jogügyletek terén különös tekintettel az energiajog, illetve médiajog ágazatokra.
E-mailt küldök
Szajlai Péter

Szajlai Péter

Ügyvéd, Counsel,

International Corporate Reorganisations Csoportvezető (Hungary)

Szajlai Péter

Péter a vállalati jogi és M&A csoport vezető ügyvédje, a DLA Piper Hungary International Corporate Reorganisations csapatának vezetője. Főbb szakterületei közé tartoznak emellett a társasági jogi M&A tranzakciók, valamint a green- és brownfield projekt fejlesztések is.
E-mailt küldök
Fodor Eszter

Fodor Eszter

Ügyvéd,

Senior Associate

Fodor Eszter

Eszter a DLA Piper Hungary társasági jog és M&A csoportjának szenior ügyvédje. Számos belföldi és nemzetközi tranzakcióban nyújt tanácsot, ideértve az összeolvadásokat, szétválásokat, felvásárlásokat, magántőke-befektetéseket és határon átnyúló aukciós eljárásokat.
E-mailt küldök
Nyalka-Csaba

Nyalka Csaba

Ügyvéd,

Senior Associate

Nyalka Csaba

Csaba jelentős szakmai tapasztalatokat szerzett német ipari cégek magyarországi működéséhez szükséges jogi háttér biztosítása során. Ezen belül kiterjedt tapasztalattal rendelkezik kiemelkedő jelentőségű zöldmezős beruházások ingatlanjogi és építési jogi tanácsadásában. Járműipari tapasztalataira alapozva évek óta intenzíven foglalkozik az autonóm közlekedés jogi kérdéseivel. Ebben a témában rendszeresen publikál, aktív résztvevője az iparági szakmai konferenciáknak.
E-mailt küldök

Real estate

Boncok Bettina

Boncok Bettina

Ügyvéd,

Senior Associate

Boncok Bettina

Bettina a DLA Piper Hungary ingatlanjogi praxisának szenior ügyvédje. Ügyfeleit az ingatlanügyletek és beruházások teljes folyamatában segíti, ideértve többek között jogi átvilágítások lefolytatását, jogi kockázatelemzés készítését, adásvételi és bérleti szerződések, valamint kivitelezéssel és fedezetkezeléssel kapcsolatos dokumentumok szövegezését és véleményezését is.
E-mailt küldök
Tóth Angéla

Tóth Angéla

Ügyvéd,

Senior Associate

Tóth Angéla

Angéla a DLA Piper Hungary ingatlanjogi praxisának szenior ügyvédje. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik iroda és logisztikai funkciójú ingatlanok átvilágításával és a vonatkozó tranzakciós szerződések tárgyalásával kapcsolatban. Angéla gyakran nyújt tanácsadást kivitelezési szerződésekkel, fedezetkezelői szerződésekkel és településrendezési követelményekkel kapcsolatos ügyekben.
E-mailt küldök

Finance and Projects

Simon Gábor

Simon Gábor

Ügyvéd, Energia és

Beszerzések Szakterület Csoportvezető

Simon Gábor

Gábor a DLA Piper Hungary energiajogi és a beszerzési szakterületek vezetője. Jelentős tapasztalatokat szerzett az energiaipar szabályozási kérdéseiben és kereskedelmi gyakorlatában, rendszeresen ad jogi tanácsot többek között energiakereskedőknek, erőművi társaságoknak, energetikai berendezés gyártóknak, és rendszerüzemeltetőknek.
E-mailt küldök
Horváth Miklós

Horváth Miklós

Ügyvéd, Infrastruktúra,

Építőipar és Transzport Csoportvezető

Horváth Miklós

Miklós a DLA Piper Hungary vezető ügyvédje, az infrastruktúra, építőipar és transzport csoport vezetője. Elsősorban strukturált finanszírozási, lízing, valamint banki ügyletekben dolgozik. Szakterülete a PPP (Public Private Partnership) finanszírozási modell alapján megvalósuló ingatlanfejlesztésekkel kapcsolatos jogi tanácsadás, illetve a pénzügyi tranzakciók, energiajog és infrastruktúra projektek.
E-mailt küldök
Sári Attila

Sári Attila

Ügyvéd, Counsel

Sári Attila

Attila a DLA Piper Hungary finanszírozási, projektfejlesztési és restrukturálási csoportjának ügyvédje. Szakmai tevékenysége kiterjed az általános vállalatfinanszírozási, akvizíció- illetve projektfinanszírozási ügyletekre, hitelezői és hitelfelvevői oldalon egyaránt, valamint restrukturálási ügyletekre.
E-mailt küldök
Romsics Viktor

Romsics Viktor

Ügyvéd,

Senior Associate

Romsics Viktor

Viktor a DLA Piper Hungary finanszírozási, projektfejlesztési és restrukturálási csoportjának szenior ügyvédje. Elsősorban infrastruktúra fejlesztési projekteken dolgozik, ideértve többek között atomerőmű tervezéséhez és kivitelezéséhez, valamint energiatermeléssel és szállítással összefüggő egyéb projektekhez kapcsolódó jogi tanácsadást. Átfogó tudással rendelkezik a közbeszerzési jog és a magyar és európai közösségi jog területén.
E-mailt küldök
Seres Márk

Seres Márk

Ügyvéd,

Senior Associate

Seres Márk

Márk a DLA Piper Hungary finanszírozási, projektfejlesztési és restrukturálási csoportjának ügyvédje. Tapasztalattal rendelkezik hazai és határon átnyúló fizetésképtelenségi ügyekben, valamint nehéz helyzetbe került vállalkozások restrukturálásban, illetve felelősségi kérdéseiben való tanácsadásában. Jártas továbbá energiaszektorral kapcsolatos ügyekben, különösen a szektorhoz kapcsolódó M&A tranzakciókban. Tapasztalattal rendelkezik továbbá finanszírozási jogügyletekben.
E-mailt küldök
Bokor Júlia

Bokor Júlia

Ügyvédjelölt,

Junior Associate

Bokor Júlia

Júlia a DLA Piper Hungary finanszírozási, projektfejlesztési és restrukturálási csoportjának ügyvédjelöltje. Elsősorban strukturált finanszírozási, határokon átnyúló nemzetközi, illetve a hazai banki finanszírozással kapcsolatos ügyekkel, projektek beruházások jogi támogatásával foglalkozik.
E-mailt küldök

Litigation and Regulatory

Nemescsói András

Nemescsói András

Partner,

Jogvitarendezési és Szabályozási Csoportvezető

Nemescsói András

András a DLA Piper Hungary jogvitarendezési és szabályozási csoportjának vezetője. Kiemelkedő szaktudással rendelkezik mind a regulatory, mind a közigazgatási jogban, továbbá magas presztízzsel rendelkező peres ügyekben. Szakterületei közé tartoznak a pénzügyi és társasági jogi peres ügyek, pénzügyi-igazgatási ügyek, valamint az európai uniós támogatások.
E-mailt küldök
Fejes Gábor

Fejes Gábor

Versenyjogi Csoport Társvezető

Fejes Gábor

Gábor praxisának fókuszában az antitröszt versenyjog, ezen belül a kartelljog és a fúzió kontroll, illetve a versenyjog és a magánjog találkozási pontjai, mint a semmisség versenyjogi jogsértés miatt, vagy a kartell- kártérítési perek állnak. Gábor óraadó az ELTE-n és a PPKE-n. Vezetőségi tagja a Bibó István Szakkollégium Európai Jogi Műhelyének és tagja a PPKE Versenyjogi Kutatóközpont Tudományos Tanácsának. A Versenyjogi Egyesület alelnöke.
E-mailt küldök
marosi zoltán

Marosi Zoltán

Versenyjogi Csoport Társvezető

Marosi Zoltán

Zoltán a DLA Piper Hungary versenyjogi csoportjának társvezetője. Praxisának fókuszában a magyar és uniós versenyjog, a fogyasztóvédelmi jog és a közigazgatási perjog áll. Számos szakcikket és könyvrészletet publikált versenyjogi, kereskedelmi jogi és európai uniós jogi tárgykörökben. A Magyar Versenyjogi Egyesület tagja, az International Bar Association Versenyjogi Bizottságának tisztségviselője.
E-mailt küldök
Deli Zsófia

Deli Zsófia, LL. M.

Ügyvéd,

Senior Associate

Deli Zsófia, LL. M.

Zsófia a DLA Piper Hungary jogvitarendezési és szabályozási csoportjának szenior ügyvédje. Elsősorban nemzetközi beruházásvédelmi jogvitákra specializálódott, széles körű tapasztalattal rendelkezik nemzetközi kereskedelmi választottbírósági eljárásokban, compliance és belső vizsgálatok területén, valamint emberi jogokkal foglalkozó eljárásokban az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt.
E-mailt küldök
Hevesi Rebeka

Hevesi Rebeka

Ügyvéd,

Senior Associate

Hevesi Rebeka

Rebeka a DLA Piper Hungary jogvitarendezési és szabályozási csoportjának ügyvédje. Szakterülete a komplex polgári és kereskedelmi jogvitarendezés ideértve a peres, nemperes és választottbírósági eljárásokat, valamint az Európai Unió Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának eljárásait. Rebeka rendszeres ad tanácsod európai uniós joggal kapcsolatos ügyekben.
E-mailt küldök
Élő Dániel

Élő Dániel

Ügyvéd,

Associate

Élő Dániel

Dániel a DLA Piper Hungary jogvitarendezési és szabályozási csoportjának ügyvédje. Munkája során főképp jogvitarendezéssel és fizetésképtelenséggel kapcsolatos eljárásokkal foglalkozik. Szerencsejáték-jogi tapasztalatait korábban egy vezető magyarországi ügyvédi irodánál szerezte, jelenleg a DLA Piper szerencsejáték-szabályozással és engedélyezési kérdésekkel foglalkozó csapatának is tagja.
E-mailt küldök
Rózsavölgyi Márk

Rózsavölgyi Márk

Ügyvédjelölt,

Junior Associate

Rózsavölgyi Márk

Márk a DLA Piper Hungary jogvitarendezési és szabályozási csoportjának ügyvédjelöltje. Fő szakterületei a versenyjog, a compliance, az információs technológia (IT) és a szellemi tulajdonjogok.
E-mailt küldök
Pólya Beatrix

Pólya Beatrix

Ügyvédjelölt,

Junior Associate

Pólya Beatrix

Beatrix a DLA Piper Hungary jogvitarendezési és szabályozási csoport ügyvédjelöltje. Mielőtt csatlakozott a DLA Piper Hungary-hez dolgozott egy multinacionális cégnél, valamint több innovációs kis- és középvállalkozásnál is, ahol a kereskedelmi jog különböző aspektusaival foglalkozott. Több éves tapasztalata van jogvitarendezési és nemzetközi választottbíráskodási kérdésekben.
E-mailt küldök
Gergely Barnabás

Gergely Barnabás

Ügyvédjelölt,

Junior Associate

Gergely Barnabás

Barnabás a DLA Piper Hungary jogvitarendezési és szabályozási csoportjának ügyvédjelöltje. Tapasztalatai az uniós és magyar versenyjoggal kapcsolatos tanácsadásra, így különösen a fúziókontrollra, kartellekre, erőfölénnyel való visszaélésre és forgalmazási ügyekre terjednek ki. Barnabás belső megfelelőségi vizsgálatok és a kapcsolódó kockázatértékelések elvégzésében is rendelkezik tapasztalattal.
E-mailt küldök

Intellectual Property and Technology

Horváth Mónika

Horváth Mónika

Partner, Szellemi Tulajdonjogok és Technológiai Csoportvezető

Horváth Mónika

Mónika a DLA Piper Hungary Szellemi Alkotások és Technológia (IPT) szakcsoportjának vezetője. A filmgyártás és filmfinanszírozás jogi kérdéseiben kiemelkedő szakértelemmel rendelkezik. Szakterületei közé tartozik a média, sport és szórakoztatóipar, valamint a kereskedelmi szerződések, a szerzői és technológia jog is.
E-mailt küldök
Fehér Helga

Fehér Helga

Partner,

Munkajogi Csoportvezető

Fehér Helga

Helga a DLA Piper Hungary munkajogi szakcsoportjának vezetője, a Life Sciences csoport társvezetője. Fő szakterületei a munkajog és a polgári jog. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik a kereskedelmi jogi és munkaügyi perek, valamint a hatósági eljárások terén, emellett támogatást nyújt közigazgatási eljárásokban, a hatóságokkal folytatott kommunikációban (engedélyezés), illetve peres eljárásokban is.
E-mailt küldök
Kozma Zoltán

Kozma Zoltán

Local Partner,

Technológiai csoportvezető

Kozma Zoltán

Zoltán a DLA Piper Hungary Technológia csapatának vezetője és pro bono koordinátora. Szakterületei elsősorban az információtechnológia, a média- és hírközlési jog, az adatvédelem és a szellemi alkotások joga, emellett széleskörű tapasztalattal rendelkezik a munkajog területén is. Tanácsadással és peres képviselettel egyaránt foglalkozik. Számos adatvédelmi megfelelési projektben vett részt, ügyfeleit adatvédelmi és egyéb hatósági eljárásokban is képviseli.
E-mailt küldök

Tax

Torma Levente

Torma Levente

Ügyvéd,

Adójogi Csoportvezető

Torma Levente

Levente a DLA Piper Hungary adójogi csoportjának társvezetője. Széles körű tapasztalattal rendelkezi hazai és a nemzetközi adózás, adótervezés, akvizíciók, adójogi jogviták, nemzetközi adóoptimalizálási struktúrák felállítása, egyes pénzügyi eszközök adójogi aspektusai, adókedvezmények és állami támogatások igénybevétele, munkavállalói juttatási programok, ÁFA, és a transzferárak területén.
E-mailt küldök
Becher Ákos

Becher Ákos

Ügyvéd,

Adójogi Csoportvezető

Becher Ákos

Ákos DLA Piper Hungary adójogi csoportjának társvezetője. Szakterületei közé tartozik a nemzetközi és hazai adóügyi tanácsadás, többek között az ingatlanadóztatás, a komplex tranzakciók adószerkezete, az EU szabályzások betartásával kapcsolatos adóügyi kérdések, az operatív és pénzügyi lízingügyletek adóztatása és az áfával, transzferárazással kapcsolatos ügyek területein.
E-mailt küldök
Király Péter

Király Péter

Adótanácsadó,

Senior Associate

Király Péter

Péter a DLA Piper Hungary transzferár üzletágának vezetője. Szakmai tevékenysége felöleli a transzferárazással, szokásos piaci ármegállapítási eljárásokkal, valamint kölcsönös egyeztetési eljárásokkal kapcsolatos tanácsadást. Fő feladatai közé tartozik a nemzetközi és hazai nagyvállalati ügyfelek kezelése és képviselete.
E-mailt küldök
Béres Imre

Béres Imre

Adótanácsadó,

Senior Associate

Béres Imre

Imre a DLA Piper Hungary adójogásza, bejegyzett adótanácsadó. Jelentős tapasztalata van a hazai és a nemzetközi adózás, adótervezés - különösen a vállalati átszervezések -, akvizíciók, adójogi jogviták, az Európai Unió adójoga, nemzetközi adóoptimalizálási struktúrák felállítása, munkavállalói juttatási programok, adókedvezmények és állami támogatások igénybevétele, az ÁFA, és a transzferárak területén.
E-mailt küldök
Bánász Katalin

Banász Katalin

Adótanácsadó,

Senior Associate

Banász Katalin

Katalin a DLA Piper Hungary adójogi csapatának tagja. Korábban mind tanácsadó cégeknél, mind vállalati oldalon szerzett tapasztalatot adótanácsadási ügyekben. Részt vett számos adózási átvilágítási és vállalat átstruktúrálási projektben, illetve ügyfélre szabott, egyedi adótanácsok írásában.
E-mailt küldök
Sőth Balázs

Sőth Balázs

Adótanácsadó,

Associate

Sőth Balázs

Balázs a DLA Piper Hungary adójogi csapatának tagja, hiteles adószakértő. Széles körű tapasztalattal rendelkezik az adóátvilágítás és az M&A tranzakciókkal kapcsolatos adóügyi segítségnyújtás terén. Számos vásárlói átvilágítási és szerkezetátalakítási projektben vett részt.
E-mailt küldök

Business Advisory

Professional Development

Papp Gábor

Papp Gábor

Ügyvéd,

Life Sciences csoport

Papp Gábor

Gábor a DLA Piper Hungary társasági jogi és M&A csoportjának szenior ügyvédje. Szakmai tevékenysége kiterjed társasági jogi ügyekre, M&A tranzakciókra, compliance ügyekre, gyógyszerjogra, munkajogra, közigazgatási jogra, illetve kodifikációs/szabályozási kérdésekre is.
E-mailt küldök
pákozdi katalin

Pákozdi Katalin

Ügyvéd,

Knowledge Development Lawyer

Pákozdi Katalin

Katalin Knowledge Development Lawyer szerepkörben az iroda jogi tudásmenedzsmenttel kapcsolatos feladatait látja el mind lokális, mind nemzetközi szinten; ennek keretében rendszeres tájékoztatást nyújt a magyar és az európai jog változásairól, valamint a jogalkalmazás legújabb fejleményeiről. Területei közé tartozik az iroda szakmai képzéseinek megtervezése és lebonyolítása, továbbá az innovatív szervezetfejlesztési projektek megvalósítása.
E-mailt küldök

Kérdése van? Keressen minket bizalommal!

Kövesse LinkedIn oldalunkat!

Legutóbbi cikkeink

gambling
Gambling

iGaming related payment account blocking in Hungary from 1 July 2023? – A perspective of payment service providers

According to the new payment blocking rules, in case the Supervisory Authority of Regulatory Affairs (SARA) have established that an operator provided “prohibited gambling” (i.e. not licensed by the SARA) towards Hungarian players, it shall also issue a decision ordering the restriction of the payment account used for the payment of bets or winnings by the given gambling operator.

Tovább >>