A DLA Piper Hungary szakmai csoportjai

Corporate

Posztl András

Posztl András

Irodavezető Partner,

Társasági Jogi és M&A Partner

Posztl András

András a budapesti iroda irodavezető partnere, valamint partner a társasági jogi és M&A csoportban. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik nemzetközi, illetve hazai M&A tranzakciókkal, tőzsdei és magántőke-befektetéssel kapcsolatos jogügyletek terén különös tekintettel az energiajog, illetve médiajog ágazatokra.
E-mailt küldök
Szajlai Péter

Szajlai Péter

Ügyvéd, Counsel,

International Corporate Reorganisations Csoportvezető (Hungary)

Szajlai Péter

Péter a vállalati jogi és M&A csoport vezető ügyvédje, a DLA Piper Hungary International Corporate Reorganisations csapatának vezetője. Főbb szakterületei közé tartoznak emellett a társasági jogi M&A tranzakciók, valamint a green- és brownfield projekt fejlesztések is.
E-mailt küldök
Papp Gábor

Papp Gábor

Ügyvéd,

Life Sciences csoport

Papp Gábor

Gábor a DLA Piper Hungary társasági jogi és M&A csoportjának szenior ügyvédje. Szakmai tevékenysége kiterjed társasági jogi ügyekre, M&A tranzakciókra, compliance ügyekre, gyógyszerjogra, munkajogra, közigazgatási jogra, illetve kodifikációs/szabályozási kérdésekre is.
E-mailt küldök
Fodor Eszter

Fodor Eszter

Ügyvéd,

Senior Associate

Fodor Eszter

Eszter a DLA Piper Hungary társasági jog és M&A csoportjának szenior ügyvédje. Számos belföldi és nemzetközi tranzakcióban nyújt tanácsot, ideértve az összeolvadásokat, szétválásokat, felvásárlásokat, magántőke-befektetéseket és határon átnyúló aukciós eljárásokat.
E-mailt küldök
Nyalka Csaba

Nyalka Csaba

Ügyvéd,

Senior Associate

Nyalka Csaba

Csaba fő szakterülete az ingatlanügyekkel kapcsolatos jogi tanácsadás, ideértve a beruházások tervezését, kivitelezését, bérbeadását, üzemeltetését és kész fejlesztések értékesítését. Kiterjedt tapasztalattal rendelkezik német ipari cégek magyarországi működéséhez szükséges jogi háttér biztosításában, zöldmezős beruházások ingatlanjogi és építési jogi tanácsadásában.
E-mailt küldök

Real estate

Kui Szilárd

Kui Szilárd

Local Partner,

Ingatlanjogi Csoportvezető

Kui Szilárd

Szilárd a DLA Piper Hungary ingatlanjogi praxisának vezetője. Szerteágazó tapasztalattal rendelkezik a kereskedelmi ingatlanok fejlesztésének, bérbeadásának, adásvételének és üzemeltetésének területén. Az utóbbi évek legnagyobb ingatlan tranzakciói közül számos esetében nyújtott tanácsadást hazai és külföldi fejlesztőknek, illetve intézményi befektetőknek.
E-mailt küldök
Boncok Bettina

Boncok Bettina

Ügyvéd,

Senior Associate

Boncok Bettina

Bettina a DLA Piper Hungary ingatlanjogi praxisának szenior ügyvédje. Ügyfeleit az ingatlanügyletek és beruházások teljes folyamatában segíti, ideértve többek között jogi átvilágítások lefolytatását, jogi kockázatelemzés készítését, adásvételi és bérleti szerződések, valamint kivitelezéssel és fedezetkezeléssel kapcsolatos dokumentumok szövegezését és véleményezését is.
E-mailt küldök
Tóth Angéla

Tóth Angéla

Ügyvéd,

Senior Associate

Tóth Angéla

Angéla a DLA Piper Hungary ingatlanjogi praxisának szenior ügyvédje. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik iroda és logisztikai funkciójú ingatlanok átvilágításával és a vonatkozó tranzakciós szerződések tárgyalásával kapcsolatban. Angéla gyakran nyújt tanácsadást kivitelezési szerződésekkel, fedezetkezelői szerződésekkel és településrendezési követelményekkel kapcsolatos ügyekben.
E-mailt küldök
Kasza-Tóth Krisztina

Kasza-Tóth Krisztina

Ügyvédjelölt,

Junior Associate

Kasza-Tóth Krisztina

Krisztina a DLA Piper Hungary ingatlanjogi csoportjának ügyvédjelöltje. Tapasztalatát külföldi és hazai ingatlanügyek, illetve egyéni kutatás révén szerezte az ingatlanjog területén.
E-mailt küldök

Finance and Projects

Simon Gábor

Simon Gábor

Ügyvéd, Energia és

Beszerzések Szakterület Csoportvezető

Simon Gábor

Gábor a DLA Piper Hungary energiajogi és a beszerzési szakterületek vezetője. Jelentős tapasztalatokat szerzett az energiaipar szabályozási kérdéseiben és kereskedelmi gyakorlatában, rendszeresen ad jogi tanácsot többek között energiakereskedőknek, erőművi társaságoknak, energetikai berendezés gyártóknak, és rendszerüzemeltetőknek.
E-mailt küldök
Horváth Miklós

Horváth Miklós

Ügyvéd, Infrastruktúra,

Építőipar és Transzport Csoportvezető

Horváth Miklós

Miklós a DLA Piper Hungary vezető ügyvédje, az infrastruktúra, építőipar és transzport csoport vezetője. Elsősorban strukturált finanszírozási, lízing, valamint banki ügyletekben dolgozik. Szakterülete a PPP (Public Private Partnership) finanszírozási modell alapján megvalósuló ingatlanfejlesztésekkel kapcsolatos jogi tanácsadás, illetve a pénzügyi tranzakciók, energiajog és infrastruktúra projektek.
E-mailt küldök
Császár Barbara

Császár Barbara

Ügyvéd,

Senior Associate

Császár Barbara

Barbara a DLA Piper Hungary finanszírozási, projektfejlesztési és restrukturálási csoportjának szenior ügyvédje. Több éves tapasztalattal rendelkezik határokon átnyúló finanszírozási ügyekben, akvizíciófinanszírozásban, projektfinanszírozásban, általános vállalati hitelezésben, valamint tőkepiaci ügyletekben.
E-mailt küldök
Romsics Viktor

Romsics Viktor

Ügyvéd,

Senior Associate

Romsics Viktor

Viktor a DLA Piper Hungary finanszírozási, projektfejlesztési és restrukturálási csoportjának szenior ügyvédje. Elsősorban infrastruktúra fejlesztési projekteken dolgozik, ideértve többek között atomerőmű tervezéséhez és kivitelezéséhez, valamint energiatermeléssel és szállítással összefüggő egyéb projektekhez kapcsolódó jogi tanácsadást. Átfogó tudással rendelkezik a közbeszerzési jog és a magyar és európai közösségi jog területén.
E-mailt küldök
Sári Attila

Sári Attila

Ügyvéd, Counsel

Sári Attila

Attila a DLA Piper Hungary finanszírozási, projektfejlesztési és restrukturálási csoportjának ügyvédje. Szakmai tevékenysége kiterjed az általános vállalatfinanszírozási, akvizíció- illetve projektfinanszírozási ügyletekre, hitelezői és hitelfelvevői oldalon egyaránt, valamint restrukturálási ügyletekre.
E-mailt küldök
Seres Márk

Seres Márk

Ügyvéd,

Associate

Seres Márk

Márk a DLA Piper Hungary finanszírozási, projektfejlesztési és restrukturálási csoportjának ügyvédje. Számos M&A tranzakció lebonyolításában vett részt, többek között pénzügyi, szállítmányozási és energetikai szektorokban. Tapasztalattal rendelkezik hazai és határokon átnyúló banki, pénzügyi és finanszírozási tranzakciókban, illetve kereskedelmi jogi és társasági jogi ügyekben.
E-mailt küldök
Bokor Júlia

Bokor Júlia

Ügyvédjelölt,

Junior Associate

Bokor Júlia

Júlia a DLA Piper Hungary finanszírozási, projektfejlesztési és restrukturálási csoportjának ügyvédjelöltje. Elsősorban strukturált finanszírozási, határokon átnyúló nemzetközi, illetve a hazai banki finanszírozással kapcsolatos ügyekkel, projektek beruházások jogi támogatásával foglalkozik.
E-mailt küldök

Litigation and Regulatory

Nemescsói András

Nemescsói András

Partner,

Jogvitarendezési és Szabályozási Csoportvezető

Nemescsói András

András a DLA Piper Hungary jogvitarendezési és szabályozási csoportjának vezetője. Kiemelkedő szaktudással rendelkezik mind a regulatory, mind a közigazgatási jogban, továbbá magas presztízzsel rendelkező peres ügyekben. Szakterületei közé tartoznak a pénzügyi és társasági jogi peres ügyek, pénzügyi-igazgatási ügyek, valamint az európai uniós támogatások.
E-mailt küldök
Bihari Horváth Gyula

Bihari Horváth Gyula

Ügyvéd,

Senior Associate

Bihari Horváth Gyula

Gyula a DLA Piper Hungary jogvitarendezési és szabályozási csoportjának ügyvédje. Szakterületei közé tartozik a tőzsdejog, ahol tanácsadóként működik közre a tranzakciók és a jogszabályi megfelelések kapcsán. Szakértő a technológia, fizetési szolgáltatások, pénzmosás és befektetések területén. Sikeresen vezetett és működött közre különböző jogi, pénzügyi, IT és adójogi problémák kapcsán.
E-mailt küldök
Deli Zsófia

Deli Zsófia, LL. M.

Ügyvéd,

Associate

Deli Zsófia, LL. M.

Zsófia a DLA Piper Hungary jogvitarendezési és szabályozási csoportjának ügyvédje. Elsősorban nemzetközi beruházásvédelmi jogvitákra specializálódott, széles körű tapasztalattal rendelkezik nemzetközi kereskedelmi választottbírósági eljárásokban, compliance és belső vizsgálatok területén, valamint emberi jogokkal foglalkozó eljárásokban az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt.
E-mailt küldök
Rózsavölgyi Márk

Rózsavölgyi Márk

Ügyvédjelölt,

Junior Associate

Rózsavölgyi Márk

Márk a DLA Piper Hungary jogvitarendezési és szabályozási csoportjának ügyvédjelöltje. Fő szakterületei a versenyjog, a compliance, az információs technológia (IT) és a szellemi tulajdonjogok.
E-mailt küldök
Oroszi Fanni

Oroszi Fanni

Ügyvédjelölt,

Junior Associate

Oroszi Fanni

Fanni a DLA Piper Hungary jogvitarendezési és szabályozási csoportjának ügyvédjelöltje. Tapasztalattal rendelkezik versenykorlátozó megállapodásokkal és erőfölénnyel való visszaéléssel kapcsolatos ügyekben, vertikális megállapodásokban, fogyasztóvédelmi kérdésekkel kapcsolatos ügyekben, fúziókban és állami támogatásokkal kapcsolatos kérdésekben egyaránt.
E-mailt küldök

Intellectual Property

Horváth Mónika

Horváth Mónika

Partner, Szellemi Tulajdonjogok és Technológiai Csoportvezető

Horváth Mónika

Mónika a DLA Piper Hungary Szellemi Alkotások és Technológia (IPT) szakcsoportjának vezetője. A filmgyártás és filmfinanszírozás jogi kérdéseiben kiemelkedő szakértelemmel rendelkezik. Szakterületei közé tartozik a média, sport és szórakoztatóipar, valamint a kereskedelmi szerződések, a szerzői és technológia jog is.
E-mailt küldök
Fehér Helga

Fehér Helga

Partner,

Munkajogi Csoportvezető

Fehér Helga

Helga a DLA Piper Hungary munkajogi szakcsoportjának vezetője, a Life Sciences csoport társvezetője. Fő szakterületei a munkajog és a polgári jog. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik a kereskedelmi jogi és munkaügyi perek, valamint a hatósági eljárások terén, emellett támogatást nyújt közigazgatási eljárásokban, a hatóságokkal folytatott kommunikációban (engedélyezés), illetve peres eljárásokban is.
E-mailt küldök
Kozma Zoltán

Kozma Zoltán

Local Partner,

Technológiai csoportvezető

Kozma Zoltán

Zoltán a DLA Piper Hungary Technológia csapatának vezetője és pro bono koordinátora. Szakterületei elsősorban az információtechnológia, a média- és hírközlési jog, az adatvédelem és a szellemi alkotások joga, emellett széleskörű tapasztalattal rendelkezik a munkajog területén is. Tanácsadással és peres képviselettel egyaránt foglalkozik. Számos adatvédelmi megfelelési projektben vett részt, ügyfeleit adatvédelmi és egyéb hatósági eljárásokban is képviseli.
E-mailt küldök

Tax

Torma Levente

Torma Levente

Ügyvéd,

Adójogi Csoportvezető

Torma Levente

Levente a DLA Piper Hungary adójogi csoportjának társvezetője. Széles körű tapasztalattal rendelkezi hazai és a nemzetközi adózás, adótervezés, akvizíciók, adójogi jogviták, nemzetközi adóoptimalizálási struktúrák felállítása, egyes pénzügyi eszközök adójogi aspektusai, adókedvezmények és állami támogatások igénybevétele, munkavállalói juttatási programok, ÁFA, és a transzferárak területén.
E-mailt küldök
Becher Ákos

Becher Ákos

Ügyvéd,

Adójogi Csoportvezető

Becher Ákos

Ákos DLA Piper Hungary adójogi csoportjának társvezetője. Szakterületei közé tartozik a nemzetközi és hazai adóügyi tanácsadás, többek között az ingatlanadóztatás, a komplex tranzakciók adószerkezete, az EU szabályzások betartásával kapcsolatos adóügyi kérdések, az operatív és pénzügyi lízingügyletek adóztatása és az áfával, transzferárazással kapcsolatos ügyek területein.
E-mailt küldök
Király Péter

Király Péter

Adótanácsadó,

Senior Associate

Király Péter

Péter a DLA Piper Hungary transzferár üzletágának vezetője. Szakmai tevékenysége felöleli a transzferárazással, szokásos piaci ármegállapítási eljárásokkal, valamint kölcsönös egyeztetési eljárásokkal kapcsolatos tanácsadást. Fő feladatai közé tartozik a nemzetközi és hazai nagyvállalati ügyfelek kezelése és képviselete.
E-mailt küldök
Béres Imre

Béres Imre

Adótanácsadó,

Senior Associate

Béres Imre

Imre a DLA Piper Hungary adójogásza, bejegyzett adótanácsadó. Jelentős tapasztalata van a hazai és a nemzetközi adózás, adótervezés - különösen a vállalati átszervezések -, akvizíciók, adójogi jogviták, az Európai Unió adójoga, nemzetközi adóoptimalizálási struktúrák felállítása, munkavállalói juttatási programok, adókedvezmények és állami támogatások igénybevétele, az ÁFA, és a transzferárak területén.
E-mailt küldök
Bánász Katalin

Bánász Katalin

Adótanácsadó,

Senior Associate

Bánász Katalin

Katalin a DLA Piper Hungary adójogi csapatának tagja. Korábban mind tanácsadó cégeknél, mind vállalati oldalon szerzett tapasztalatot adótanácsadási ügyekben. Részt vett számos adózási átvilágítási és vállalat átstruktúrálási projektben, illetve ügyfélre szabott, egyedi adótanácsok írásában.
E-mailt küldök
Sőth Balázs

Sőth Balázs

Adótanácsadó,

Associate

Sőth Balázs

Balázs a DLA Piper Hungary adójogi csapatának tagja, hiteles adószakértő. Széles körű tapasztalattal rendelkezik az adóátvilágítás és az M&A tranzakciókkal kapcsolatos adóügyi segítségnyújtás terén. Számos vásárlói átvilágítási és szerkezetátalakítási projektben vett részt.
E-mailt küldök

Business Advisory

Kérdése van? Keressen minket bizalommal!

Kövesse LinkedIn oldalunkat!

Legutóbbi cikkeink

Regulatory

Gambling law’s repeated contribution to the justification framework: An even higher bar set for restrictive national measures?

Gambling is a regulatory area where Member States, due to their moral and cultural differences, enjoy a wide margin of discretion when choosing their objectives and thus market structure, however such freedom is not without boundaries: restrictive measures, such as state monopolies, must nevertheless satisfy the requirements best summarised by the landmark decision of Gebhard.

Tovább >>
zöld ingatlanok
Ingatlan

Nincs zöld épület zöld gondolkodású bérlők nélkül

A magyarországi kereskedelmi bérletekről, a bérlők igényeiről és elvárásairól a DLA Piper Hungary Zöld Ingatlanok podcast sorozat második epizódjában Tóth Mariannal, a Property Market bérbeadási igazgatójával beszélgetett Kui Szilárd, local partner, a DLA Piper Hungary ingatlanjogi csoportjának vezetője és Borbély Gábor, partner, a DLA Piper Hungary finanszírozási praxis vezetője.

Tovább >>
Élettudományok

Vége az internetes gyógyszerkereskedelemnek?

2022. január 1-től nem lehet jogszerűen Magyarország területén gyógyszert az internetről rendelni és azt csomagküldővel a megrendelőhöz eljuttatni. A módosításról Papp Gábor és Almásy Márk számolnak be.

Tovább >>