E-mobilitás Magyarországon – Az e-mobilitásra vonatkozó hazai szabályozás jelenlegi helyzete és várható változásai a 2014/94/EU irányelv tükrében

law-header

Az e-mobilitással kapcsolatos jogalkotás eddigi fejleményei, illetve az Irányelvben foglalt – a jövőben várhatóan szintén átültetésre kerülő – rendelkezéseket tekintjük át.