közbeszerzés

Közbeszerzési öntisztázás – a technikai, szervezeti és személyi lépések

A közbeszerzésekből jogsértő magatartásukra tekintettel kizárt vállalkozások öntisztázási eljárásban kérhetik a Közbeszerzési Hatóságtól megbízhatóságuk megállapítását, ami lehetővé teszi a közbeszerzéseken való ismételt részvételüket. Az öntisztázás sikeréhez három szempontra vonatkozó intézkedéseiket kell bemutatniuk. E szempontok közül a harmadik a jövőbeli jogsértések megelőzése érdekében tett lépések bemutatására vonatkozik.

Az öntisztázás harmadik feltétele, hogy a vállalkozás olyan technikai, szervezeti és személyi intézkedést hozott, amely alkalmas a további bűncselekmény, kötelességszegés, illetve egyéb jogsértés megelőzésére.

Érdekes módon, jóllehet ez az a feltétel, ami a gazdasági szereplő megbízhatóságának kérdését tartalmilag a legerősebben jeleníti meg, hiszen ez az egyetlen, tényleg a jövőbeli megbízhatóságot érintő tényező az öntisztázás három feltétele közül, éppen ennek a feltételnek a legnehezebb a tartalmi értékelése. Mivel ennek kapcsán jövőbeli magatartás alakítására vonatkozóan tesz ígéreteket és lépéseket a gazdasági szereplő, azok őszintesége és hatékonysága az öntisztázási eljárás során nem válhat egyértelműen megítélhetővé. Ez az adott esetben frusztráló körülmény, esetenként túlzott hatósági rugalmatlanságot is eredményez.

A közbeszerzési kizárást eredményező jogsértések mindig hibás személyi döntések és a hibát lehetővé tevő szervezeti hiányosságok együttesére vezethetőek vissza. A személy hibás döntése lehet akár a kellő mértékű tudatosság, akár a megfelelő integritás hiányából fakadó. A tudatosság hiánya is származhat a megfelelő szervezeti tájékoztatás elmaradásából, vagy a tudatosulás nem megfelelő ellenőrzéséből. Az okok tehát messzire nyúlhatnak, de leszámítva a tudatosan jogellenes döntésként megjelenő cselekedetek vagy mulasztások esetkörét, általában hatékonyan orvosolhatóak az érintett gazdasági szereplő által.

A hiányzó szabályozók, ellenőrzési mechanizmusok életbe léptetése, a munkavállalói képzettség, tudatosság erősítése révén javíthatóak a jövőbeli jogsértés megelőzésének az esélyei. Az ilyen lépéseknek kiterjedt gyakorlata van és azokra vonatkozóan kifejezetten csereszabatosnak is tekinthetőek azok a lépések, amelyeket a Közbeszerzési Hatóság az öntisztázáshoz, a Gazdasági Versenyhivatal pedig a megfelelési program életbe léptetéséért adott bírság kedvezményhez elegendőnek talál.

Amint arra utaltunk, a Közbeszerzési Hatóságnak nincs módja meggyőződni arról, hogy a menedzsment elköteleződése a jogszabályok tiszteletben tartása mellett, az életbe léptetett vagy kiegészített belső szabályozók, a különleges feladatkörrel felhatalmazott megfelelési tisztségviselők kinevezése, a rendszeres oktatások, a jogsértésben részes munkatársak áthelyezése, kirúgása stb., valódi elköteleződést, vagy csak kötelezőnek vélt ujjgyakorlatot jelentenek-e. A megelőzés céljából tett lépések valódiságát és hatékonyságát ugyanis végeredményben csak az bizonyítja, ha a gazdasági szereplő tényleg nem keveredik újabb jogsértésbe. Ez pedig több éves utánkövetéssel lehetne csak ellenőrizhető. Adott esetben pedig még az ismétlődő jogsértés sem cáfolja az elköteleződés valódiságát, ha a jogsértés oka a munkavállaló gondatlansága, vagy éppen a meglévő szabályozás tudatos kijátszása lenne.

Az öntisztázást folytató gazdasági szereplővel szembeni bizalmatlanság ugyanakkor olyan formális túlbiztosítási igényt keletkeztethet az eljáró hatóságnál, ami akár felesleges intézkedések kierőszakolását is eredményezheti. Így például a hatóság gyakorlata abba az irányba látszik elmozdulni, hogy a kizárásra vezető jogsértésben részes személyekkel szemben olyan fellépést vár el, aminek az eredményeként garantáltnak tekintheti a konkrét személy által megvalósított újbóli jogsértést. Míg egy ilyen lépés egy nagyvállalat esetében probléma mentesnek tekinthető, az érintett személy döntési helyzetből való kizárása, vagy akár a gazdasági szereplőtől való eltávolítása nehezen értelmezhető követelmény, ha az illető egy KKV vagy mikrovállalkozás tulajdonos-ügyvezetője. Az utóbbi esetben álláspontunk szerint a hatóságnak nincs más lehetősége, mint, hogy megbízik a kinyilvánított elköteleződés valódiságában.

Mindazonáltal a gazdasági szereplő rendszerint viszonylag egyszerűen, adott esetben külső szakember bevonásával képes azonosítani azokat a belső ügyviteli, szabályozási hiányosságokat, amelyek a kizárásra vezető jogsértésben szerepet játszottak. Ezek pedig a fent említett lépésekkel könnyen orvosolhatóak lehetnek. Hosszabb távon ugyanakkor problémát okozhat, hogy a túlzottan komplex belső szabályzatok esetében, hogy azok gyakorlati működése kiüresedik, annak tartalmát a munkatársak nem vagy nem megfelelően ismerik meg. A gazdasági szereplő felelőssége ilyenkor, hogy megfelelő minőségű oktatást biztosítson munkatársai részére, a visszaesés megelőzése érdekében.

Szerző:

Olvassa el a cikksorozat korábbi részeit is! 

Kérdése van? Keressen minket bizalommal!

Kövesse LinkedIn oldalunkat!

Legfrissebb tartalmaink

Professional Development

Angol ügyvéd magyar diplomával?

Valódi paradigmaváltás zajlik napjainkban az angol jogi piacon, amely minden bizonnyal a szigetország határain is túlmutató hatással bír. Magyarországon megkérdőjelezhetetlennek tartjuk, hogy az ügyvédek jogi egyetemi végzettséggel bírnak, ahogy azt is, hogy tudásuk naprakészen tartásához az ügyvédi kamara által hitelesített képzési kreditpontokat gyűjtenek.

Tovább >>