Paragraph

Novinky v českém právu

Corporate law

Tvrdší zbraň proti nelegálním billboardům u silnic?

Regulace reklamy v bezprostřední blízkosti silnic a dálnic neustále utahuje šrouby nad provozovateli nelegálních reklamních zařízení a jiných reklamních ploch. Ti se však stále zdají být o krok napřed. Čerstvá novela zákona o pozemních komunikacích dává obcím a krajům do rukou nový nástroj proti těmto praktikám. Úplný zákaz reklamních zařízení okolo dálnic a silnic mimo souvisle […]

Tvrdší zbraň proti nelegálním billboardům u silnic? Read More »

Novelizace ZOK: Diskvalifikace členů volených orgánů a jejich evidence

Jak zjistíte, že člen statutárního orgánu obchodní korporace nemůže vykonávat svoji funkci a byl diskvalifikován? Od 1. 7. 2023 tuto informaci zjistíte snadněji než doposud! Již na konci září roku 2022 schválila poslanecká sněmovna zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných

Novelizace ZOK: Diskvalifikace členů volených orgánů a jejich evidence Read More »

Příprava nové evropské směrnice ohledně podnikové udržitelnosti

Dne 1. června 2023 Evropský parlament vydal dokument, ve kterém se vyjadřuje k připravované směrnici Directive on corporate sustainability due diligence (CSDDD). CSDDD vyžaduje, aby příslušné společnosti prováděly náležitou péči a převzaly odpovědnost za porušování lidských práv a poškozování životního prostředí v rámci svých globálních řetězců. V následujícím článku budou shrnuty nejdůležitější body týkající se postoje

Příprava nové evropské směrnice ohledně podnikové udržitelnosti Read More »