Příprava nové evropské směrnice ohledně podnikové udržitelnosti

Dne 1. června 2023 Evropský parlament vydal dokument, ve kterém se vyjadřuje k připravované směrnici Directive on corporate sustainability due diligence (CSDDD). CSDDD vyžaduje, aby příslušné společnosti prováděly náležitou péči a převzaly odpovědnost za porušování lidských práv a poškozování životního prostředí v rámci svých globálních řetězců. V následujícím článku budou shrnuty nejdůležitější body týkající se postoje …

Příprava nové evropské směrnice ohledně podnikové udržitelnosti Read More »