Hivatástudat és technológiai szemlélet – Hogyan tud alkalmazkodni a jövő jogásza a megváltozott ügyféligényekhez?

A folyamatosan átalakuló globális és gazdasági folyamatok, a változó életkörülmények és az ezekhez alkalmazkodó ügyféligények a jogszabályi környezetet és a jog világát is dinamikusan formálják. Ebben a környezetben melyek azok a feltételek, amelyeknek egy jogi irodának meg kell felelnie? Hogyan válhat innovatívvá és volatilissá a jövő jogásza, és milyen kvalitásokkal érdemes rendelkeznie ahhoz, hogy proaktívan és magas színvonalon tudja ügyfeleit tanácsadóként segíteni?

A változás állandó – egyrészt érvényes ez a jogszabályokra, amelyek napi szinten módosulnak, egyidejűleg pedig újak lépnek hatályba, másrészt az ügyfelek elvárásaira, hiszen jogi ügyleteik jellege egyénenként eltérő. Mindenki magas szintű, szakszerű és minőségi szolgáltatást szeretne igénybe venni, azonban a technológiai fejlődéssel egyre bővül az olyan innovatív szolgáltatások iránti igény is, amelyek képesek adaptálódni a kor szelleméhez. A kérdés, hogy mi az a kritériumrendszer, amelynek jelenléte ösztönző erővel hat és folyamatosan arra motivál egy jogi szakembert, hogy hosszú távon fejlődjön, de egyben valós elhivatottsággal és élvezettel művelje munkáját.

Tudásmenedzsment és tanácsadói szemlélet fejlesztése, mint a naprakész és teljes körű jogi szolgáltatás alapja

A piaci körülmények életre hívták azokat az alapvető kulcsfogalmakat, amelyek indikátorként szolgálnak egy jogi iroda pozicionálásához. Az irodák egyik legértékesebb erőforrása a magasan kvalifikált szellemi munkaerő: a trendek alapján az ügyfelek megbízható tanácsadókat keresnek, akik a professzionalizmusuk által a komplex üzleti kihívásokkal is képesek megbirkózni. Az ügyvédeknek elengedhetetlen olyan mélyreható tudással rendelkezniük az adott jogi szakterületen, amely találkozik az ügyfelek elvárásaival egy minél személyre szabottabb szolgáltatás keretei között. A jogi aspektusok mellett azonban az érintett szakterületek terén valós jártasság is szükséges, például egy gyógyszergyártó cégnél nem csak a gyógyszerjog, de maga a gyártási folyamat és a piaci kihívások ismerete is fontos a releváns és sikerrel alkalmazható megoldási utak lefektetéséhez.

A szféra sikerességének indikátorai kiegészültek  egy mindinkább jövőbe mutató szemlélettel is, a jövő ügyfelei már az innovációs és technológiai rálátást és segítségnyújtást is előnyben részesítik. Ezeknek az elvárásoknak a fiatal pályakezdők könnyen megfelelnek, hiszen a különböző IT megoldások megértése, elsajátítása és munkafolyamataikba való beillesztése nem okoz gondot számukra, valamint a hatékony információfeldolgozás is erősségük. Szintén előnyt jelent a multidiszciplináris tudás és nyelvtudás és az analitikus gondolkodás.

Mindezeken túl talán a legfontosabb elvárás, hogy a jogászoknak generalista szemléletben szükséges kezelniük az adott ügyek, ügyfelek helyzetét és tanácsadói készségeiket is szükséges erősíteniük. Fontos a bizalom elnyerése és fenntartása, ez a hitelesség előszobája. Sok esetben a pszichológia eszköztárát és pénzügyi szakemberek helyzetértékelő attitűdjét is szükséges implementálniuk a tanácsadó folyamatokba. A jogi tanácsadás mélysége már inkább egy bizalmi tanácsadási keretet kíván, ahol a tanácsadó a problémát teljes egészében átlátja.

Hogyan alakította a szektort a világjárvány?

A pandémiából levonandó pozitív következtetések és tanulságok a magyar jogi irodák számára főként a gyors alkalmazkodó képesség, a precíz időbeosztás és határidők betartása, valamint a digitális megoldások beépítése voltak. A mesterséges intelligencia, mint alternatíva előtérbe kerülhet, azonban a jog kihívásai mindig is emberi erőforrással kamatoztatható feladatokat hívtak életre, hiszen a szabályok, a különböző esetek és problémák megoldása nem helyettesíthető mással. Természetesen technológiai innovációkkal elérhetőek bizonyos körben az automatizált munkafolyamatok, amelyek lehetővé teszik az emberi erőforrások átcsoportosítását oda, ahol arra nagyobb szükség van, mert a feladat jellege és annak teljesítése magasabb értékeket képvisel. Végső soron a jogi irodáknak is az egyensúly fenntartása a cél a mindennapi élet és a munka között olyan körülmények megteremtésével, amelyek szem előtt tartják a fizikai biztonságot a mentális egészség mellett, továbbá a tréningekre és egy támogató közösségre helyezik a hangsúlyt.

Jövő jogászaként magasabb jövedelem és munkahelyi elégedettség

Több nemzetközi tanulmány is vizsgálja, hogy a változó környezeti tényezők és felerősödő kihívások, a technológiai oldalról vett lehetőségek és a generalista szemlélet következtében jogászként, a magasabb szintű foglalkoztatás és jövedelem érdekében melyek az előnyösebbnek mutatkozó személyes karakterjegyek és készségek.

Az eredmények szerint a magasabb jövedelem három kulcs indikátora a magabiztosság, a jó munkaszervezés, valamint a szervezeti tudatosság, azaz, hogy munkafolyamatokat és közösségi kapcsolatokat tekintve is sikeresen tud az egyén a jogi tanácsadói iroda szervezetéhez kapcsolódni. A magasabb szintű foglalkoztatáshoz és a magasabb munkahelyi elégedettséghez vezető úton a magabiztosság és a motiváltság mellett kulcsfontosságú, hogy rugalmasan tudjon az egyén a változó körülményekhez alkalmazkodni, az olykor bizonytalanabb helyzetekben is helytálljon.

A fejlődő világ, a már valószínűsíthető és még előre nem prognosztizálható változások a jogi tanácsadói folyamatokra továbbra is jelentős hatással lesznek.  Így, hogy melyek a jövő ügyfeleinek igényei és  kik a jövő sikeres jogászai, folyamatosan vizsgálandó kérdés, ami viszont biztos: a magas szintű szolgáltatás megteremtéséhez a folyamatos lépéstartás, tanulás és rugalmasság szükséges.

Szerző:

pákozdi katalin

Pákozdi Katalin

Ügyvéd,

Tudásfejlesztési jogász

Pákozdi Katalin

Katalin tudásfejlesztési jogászként az iroda jogi tudásmenedzsmenttel kapcsolatos feladatait látja el mind lokális, mind nemzetközi szinten; ennek keretében rendszeres tájékoztatást nyújt a magyar és az európai jog változásairól, valamint a jogalkalmazás legújabb fejleményeiről. Területei közé tartozik az iroda szakmai képzéseinek megtervezése és lebonyolítása, továbbá az innovatív szervezetfejlesztési projektek megvalósítása.
E-mailt küldök

Kérdése van? Keressen minket bizalommal!

Kövesse LinkedIn oldalunkat!