A pohár félig üres… Így változik a gyógyszerkassza költségvetése 2016-ban

Az Országgyűlés 2016. június 23. napján elfogadta Magyarország 2016. évi költségvetését, amely többek között meghatározza az Egészségbiztosítási Alap költségvetését, és így, ezen belül a Gyógyszertámogatás költségvetési jogcímcsoportjának (“Gyógyszerkassza”) összegét is rögzíti. Az Egészségbiztosítási Alap 2016-os előirányzott költségvetése valamivel az infláció feletti mértékben nő, a gyógyszertámogatások mértéke pedig az inflációval közel megegyező mértékben.

Az Egészségbiztosítási Alap (E.Alap) 2016. évi költségvetése 1.963,68 milliárd forint lesz, 52 milliárddal (3%) több, mint 2015-ben. Az E.Alap növekedése leginkább a gyógyító-megelőző ellátások jogcímcsoport támogatásának (több mint 33 milliárd forint összegű) növelésének tudható be, de kettő kivételével valamennyi E.Alaphoz tartozó kiadás összege növekedett.

1. Kiadási oldal

Az E.Alapon belül a Gyógyszerkassza kiadási oldala 2016. évre 305,1 milliárd Ft összegben került megállapításra. A Gyógyszerkassza összege tehát közel 7 milliárd forinttal (2%) emelkedik a 2015. évhez képest, amely emelkedéssel a 2013. évi nominális szintet éri el.

A Gyógyszerkasszán belül az egyes kiadási tételek a 2016. évben az elfogadott költségvetési törvény szerint az alábbiak szerint alakulnak:

  • gyógyszertámogatás kiadásai: 231,4 milliárd forint,
  • speciális beszerzésű gyógyszerkiadások: 15,7 milliárd forint,
  • gyógyszertámogatási céltartalék: 58 milliárd forint.

A Gyógyszerkassza 7 milliárd forintos növekedése teljes egészében a gyógyszertámogatási kiadások tételen belül realizálódik, így a másik két tétel nominális értékben változatlan marad a 2015. évhez képest.

E_Alap_koltsegvetes

2. Bevételi oldal

Az E.Alap bevételi oldalát tekintve kiemelendő a bevételek átstrukturálása a 2015. évhez képest. A 2016. évi költségvetésben a 2015. évhez hasonlóan jelentős mértékben emelkedett a szociális hozzájárulási adóbevételből az E.Alapot megillető rész. A többletbevételt ugyanakkor “kompenzálja”, hogy a 2016. évben az E.Alap bevételei között már nem szerepel egyáltalán a rokkantnyugdíjakra a központi költségvetésből allokált, a 2015. évben még 172 milliárd forintot kitevő forrás.

Az Egészségügyi Alap bevételi oldalán a gyógyszeripart érintő költségvetési bevételi várakozások összesen 208 milliárd forintot tartalmaznak a következők szerint:

  • szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések: 7 milliárd forint;
  • folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek: 51 milliárd forint;
  • gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések: 150 millió forint.

3. Értékelés

Az elfogadott jövő évi költségvetési törvény alapján strukturális vagy érdemi módosulásra tehát a Gyógyszerkassza 2016. évi finanszírozása tekintetében nem kell számítani. A tervszámok alapján láthatóan az idei évben tapasztaltakkal megegyező lesz a jövő évi gyógyszer-finanszírozás, és költségvetési ráfordítás összege szinte csak az infláció mértékével kerül korrigálásra.

Mindez egyfelől komoly hiányérzet keletkeztet, ha a Gyógyszerkassza növekedésének mértékét összevetjük a tervezett gazdasági növekedés mutatójával. Ezzel kapcsolatosan, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete szerint megfontolandó lenne, hogy a költségvetési gyógyszerkiadások évente legalább a gazdasági növekedés mértékével megegyező ütemben emelkedjenek. A Gyógyszerkasszának a 2015. évi bázissal szinte megegyező mértéken tartása azt jelenti, hogy a társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyszerek piaca, és az ezekre épülő ellátások biztosan nem bővülnek a jövő évben. Új, költséges terápiákhoz szükséges innovatív termékek bevezetésére pedig limitált kapacitás adódik 2016-ban. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján jól látható, hogy a Gyógyszerkasszára is igaz az, hogy ésszerűen felhasznált, érdemi forrásbevonás nélkül nem várható a népegészségügyi helyzet pozitív változása.

Másfelől tekintve a Gyógyszerkassza 2016. évi tervezett összegére, ugyanakkor – különösen az elmúlt évek viharait és ennek eredményeként rendre csökkenő gyógyszerkiadásokat követően – a helyzet némileg megnyugtató is lehet a gyógyszeripar szereplői számára, mivel legalább a 2015. évhez hasonlóan lehet a piacon tervezni.

A pohár tehát félig üres… vagy félig tele van?

A cikk szerzője:

Papp Gábor

Papp Gábor

Szakmai fejlesztési vezető

Papp Gábor

Gábor a DLA Piper Hungary szakmai fejlesztési vezetője. Több éve nemzetközi szinten foglalkozik tudás-, tehetség- és szervezetfejlesztéssel, illetve coaching-gal.
E-mailt küldök