Paragraph

Novinky v českém právu

Tvrdší zbraň proti nelegálním billboardům u silnic?

Regulace reklamy v bezprostřední blízkosti silnic a dálnic neustále utahuje šrouby nad provozovateli nelegálních reklamních zařízení a jiných reklamních ploch. Ti se však stále zdají být o krok napřed. Čerstvá novela zákona o pozemních komunikacích dává obcím a krajům do rukou nový nástroj proti těmto praktikám. Úplný zákaz reklamních zařízení okolo dálnic a silnic mimo souvisle […]

Tvrdší zbraň proti nelegálním billboardům u silnic? Read More »

Jak předcházet podvodům s nemovitostmi?

Katastr nemovitostí, jako veřejně přístupný seznam, může velmi snadno svádět k podvodům. Pachatel padělá podpis na smlouvě, která následně slouží jako vkladová listina pro zápis jeho vlastnického práva do katastru. Velmi často se pak takový podvodný nabyvatel, kterému z nedostatku dobré víry nemůže svědčit vlastnické právo, snaží rychle převést získané nemovitosti na třetí osobu, která o podvodu

Jak předcházet podvodům s nemovitostmi? Read More »

Nová úprava kybernetické bezpečnosti

Vyrábíte počítače či jiná elektronická nebo elektrická zařízení, stroje a přístroje, léčiva a zdravotnické prostředky nebo potraviny a máte padesát a více zaměstnanců? Pak se na váš podnik zřejmě bude vztahovat nová úprava kybernetické bezpečnosti. Totéž platí, pokud podnikáte například v oblasti chemického průmyslu nebo poskytujete nejrůznější digitální služby – cloud computing, služby datového centra

Nová úprava kybernetické bezpečnosti Read More »

Zákon o ochraně oznamovatelů tzv. whistleblowerů

Dne 7. června 2023 Prezident ČR podepsal vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který nabyde účinnosti 1. srpna 2023. Jde o zákon, který transponuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Tento zákon přináší nové povinnosti pro řadu subjektů s ohledem na ochranu osob, které se rozhodnou oznámit určité protiprávní

Zákon o ochraně oznamovatelů tzv. whistleblowerů Read More »

Novelizace ZOK: Diskvalifikace členů volených orgánů a jejich evidence

Jak zjistíte, že člen statutárního orgánu obchodní korporace nemůže vykonávat svoji funkci a byl diskvalifikován? Od 1. 7. 2023 tuto informaci zjistíte snadněji než doposud! Již na konci září roku 2022 schválila poslanecká sněmovna zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných

Novelizace ZOK: Diskvalifikace členů volených orgánů a jejich evidence Read More »

Příprava nové evropské směrnice ohledně podnikové udržitelnosti

Dne 1. června 2023 Evropský parlament vydal dokument, ve kterém se vyjadřuje k připravované směrnici Directive on corporate sustainability due diligence (CSDDD). CSDDD vyžaduje, aby příslušné společnosti prováděly náležitou péči a převzaly odpovědnost za porušování lidských práv a poškozování životního prostředí v rámci svých globálních řetězců. V následujícím článku budou shrnuty nejdůležitější body týkající se postoje

Příprava nové evropské směrnice ohledně podnikové udržitelnosti Read More »

Očekávané změny v českém pracovním právu a právu sociálního zabezpečení

Připravili jsme pro vás komplexní shrnutí nejdůležitějších změn, které se v současné době připravují v českém pracovním právu a právu sociálního zabezpečení.  Významné změny se dotknou zákoníku práce, regulace agenturní práce, ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele a ochrany oznamovatelů. Změna zákoníku práce [1] V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158

Očekávané změny v českém pracovním právu a právu sociálního zabezpečení Read More »

Novinky v českém pracovním právu a právu sociálního zabezpečení

Připravili jsme pro vás komplexní přehled novinek v českém pracovním právu a právu sociálního zabezpečení. Pro větší přehlednost jsme náš souhrn rozdělili na část věnovanou pravidelným změnám, které přinesl nový rok a v druhé části je přehled důležitých legislativních změn za poslední období,  které by vám rozhodně neměly uniknout. Pravidelné změny Zvýšení minimální mzdy [1] S

Novinky v českém pracovním právu a právu sociálního zabezpečení Read More »