Tag archief: Pensioenen

Pensioenen in 2015: wat staat ons nog te wachten?

In 2014 ging er bijna geen week voorbij of het woord pensioen had een prominente plek in de dagbladen. En terecht, want er is het afgelopen kalenderjaar veel gebeurd met het Nederlandse pensioenstelsel: nieuwe governanceregels, fiscale versoberingen en aanscherping van de financiële regels voor pensioenfondsen. Daarmee is de rust niet teruggekeerd, want ook in 2015 …

Lees verder »

Detacheringsbureaus pas op: verplicht pensioen?

Gedetacheerde werknemer is (soms) uitzendkracht! Uitzendkrachten moeten deelnemen in pensioenfonds StiPP indien hun werkgever (het uitzendbureau) voor ten minste 50% van het jaarloon uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers. Het uitzendbureau moet daarvoor pensioenpremie betalen aan StiPP. Werknemers die zijn gedetacheerd door een detacheringsbureau kunnen soms ook als zo’n uitzendkracht worden gezien. Het gevolg is dat het …

Lees verder »

Meer medezeggenschapsrechten bij pensioen voor de ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) kan belangrijke medezeggenschapsrechten hebben als het aankomt op pensioenen. Hoeveel medezeggenschap de OR heeft is echter afhankelijk van het type pensioenuitvoerder waarbij de pensioenregeling is ondergebracht (verzekeraar, premiepensioeninstelling, pensioenfonds of verplicht bedrijfstakpensioenfonds). Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat dit onderscheid grotendeels komt te vervallen.

Lees verder »