Tag archief: ondernemingsraad

Sixty seconds – Governance-code voor ondernemingsraad dringend gewenst

Sommige ondernemingsraadsleden hebben een tegenstrijdig belang of zitten te lang in de raad.  Een code moet daarin verandering brengen. Door principes en best practices in een code voor de ondernemingsraad (de OR Code) vast te leggen ontstaat er evenwicht tussen de belangrijke spelers in het ondernemingsbestuur. Marnix Holtzer en Sander Wiggers maken een start om …

Lees verder »

Eigen code voor ondernemingsraad noodzaak

OR Code ondernemingsraad

Er is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor het reguleren van goede governance bij het bestuur en de raad van commissarissen van ondernemingen. In verschillende codes zijn algemene wettelijke bepalingen door principes en best practices ingevuld. In die ontwikkeling is de ondernemingsraad onderbelicht gebleven.  

Lees verder »

Meer medezeggenschapsrechten bij pensioen voor de ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) kan belangrijke medezeggenschapsrechten hebben als het aankomt op pensioenen. Hoeveel medezeggenschap de OR heeft is echter afhankelijk van het type pensioenuitvoerder waarbij de pensioenregeling is ondergebracht (verzekeraar, premiepensioeninstelling, pensioenfonds of verplicht bedrijfstakpensioenfonds). Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat dit onderscheid grotendeels komt te vervallen.

Lees verder »