Tag archief: huurovereenkomst

Sixty seconds – Afwijkende bedingen in de huurovereenkomst: laten goedkeuren door de rechter!

Afwijkende bedingen huurovereenkomst

De tendens in de Nederlandse retailmarkt is dat steeds meer internationale partijen zich in Nederland komen vestigen. Dit zijn dusdanig grote huurders die de bescherming van de Nederlandse huurrecht wetgeving eigenlijk niet behoeven. Deze huurders zijn vaak ook bereid commerciële afspraken te maken met hun verhuurders die in strijd zijn met de wetgeving. De vraag …

Lees verder »

Sixty seconds – Nieuw ROZ model kantoorruimte

ROZ model kantoorruimte

Sinds 19 februari 2015 is er een nieuw ROZ kantoorruimte model. Volgens de ROZ is het model transparanter, evenwichtiger en dwingt het model partijen meer tot het maken van keuzes.

Lees verder »

De case V&D, nader (huurrechtelijk) bekeken

Medio februari 2015 is V&D op de valreep gered. De banken dragen € 50 miljoen bij aan de redding, Sun Capital, de investeerder, € 60 miljoen en de belastingdienst € 16 miljoen. Daarnaast zijn de verhuurders van V&D bereid geweest mee te werken aan een lastenverlaging van € 24 miljoen. Tijdens de Magna Charta Roundtables …

Lees verder »

Sixty Seconds – Meer flexibiliteit in opzeggingsproces: huurovereenkomst opzeggen per email mogelijk

Graag breng ik een interessante uitspraak van de rechtbank Rotterdam onder de aandacht, waarbij de kantonrechter de opzegging van een huurovereenkomst per e-mail, heeft goedgekeurd. Dit ondanks het feit dat in de huurovereenkomst expliciet was opgenomen dat opzegging per e-mail niet mogelijk was, maar per deurwaardersexploot dan wel per aangetekende brief zou moeten .

Lees verder »

Videoblog sixty seconds: De wachttijd bij opzegging huurovereenkomst, een gemiste kans?!

Recent is er een interessant huurrechtelijk arrest door de Hoge Raad gewezen die ik graag met jullie deel. Het gaat over de vraag wanneer de wettelijke wachttijd van drie jaar die een opvolgend verhuurder in beginsel in acht moet nemen (dus niet zijnde de oorspronkelijke verhuurder) van toepassing is. Is deze termijn alleen van toepassing …

Lees verder »

Videoblog sixty seconds: Beoordeling opzeggingsgrond woonruimte is niet van toepassing bij winkelruimte

In deze huurzaak eist de verhuurder van een winkelruimte (op grond van artikel 7:295 lid 2 BW) dat een datum wordt bepaald waarop de huurovereenkomst met huurder zal eindigen. De verhuurder meent dat het gehuurde dringend moet worden gerenoveerd. Een renovatie die zonder beëindiging van de huurovereenkomst niet mogelijk is.

Lees verder »