Tag archief: faillissement

Sixty seconds – Bankgarantie in faillissement niets meer waard?

In dit videoblog bespreek ik een recent arrest van het Hof Amsterdam van 2 juni 2015 inzake bankgaranties in faillissement. Het Hof Amsterdam heeft bepaald dat de verhuurder de bankgarantie (toch) niet kan trekken voor leegstandsschade. De rechtbank Amsterdam dacht daar in eerste instantie anders over met een verwijzing naar het arrest Romania. Het Hof …

Lees verder »

Wie krijgt het grootste stuk van de faillissements-taart?

In de meeste faillissementen is één ding gegeven: er is niet voldoende vermogen om alle schuldeisers volledig te betalen. De onderneming is immers failliet en zal daarom geld tekort hebben gehad om al zijn schulden te voldoen. De curator heeft als taak om – ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers – het vermogen van de …

Lees verder »

Afspraak is afspraak, ook in een faillissement

Stel, u heeft een overeenkomst gesloten. Voordat aan alle verplichtingen is voldaan, gaat uw wederpartij failliet. Wat betekent dit voor u? Een van de grootste misvattingen in faillissementssituaties is dat door het faillissement alle door de failliet gesloten overeenkomsten automatisch eindigen. Niets is echter minder waar. De rechten en plichten van de failliet en u …

Lees verder »