Tag archief: Bankgarantie

Sixty seconds – Bankgarantie in faillissement niets meer waard?

In dit videoblog bespreek ik een recent arrest van het Hof Amsterdam van 2 juni 2015 inzake bankgaranties in faillissement. Het Hof Amsterdam heeft bepaald dat de verhuurder de bankgarantie (toch) niet kan trekken voor leegstandsschade. De rechtbank Amsterdam dacht daar in eerste instantie anders over met een verwijzing naar het arrest Romania. Het Hof …

Lees verder »

Videoblog sixty seconds: Toepassing arrest Romania (garanties in faillissement) door kantonrechter Amsterdam

Inmiddels is er vonnis gewezen in mijn zaak waar ik in mijn (video)blog van 7 april al naar verwees. In die zaak trad ik op voor een verhuurder die een bankgarantie van één jaar had getrokken voor o.a. toekomstige huurpenningen vanwege het faillissement van een huurder. Vlak nádat de bankgarantie was getrokken leek de Hoge …

Lees verder »

Videoblog sixty seconds: Huurder failliet, wat heb je aan een (bank)garantie?

Ná het arrest Aukema (Uni-Invest (HR 14 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011: BO3534) leek het voor verhuurders niet meer mogelijk om banken of derden aan te spreken voor toekomstige gederfde huurpenningen vanwege het faillissement van een huurder. De Hoge Raad oordeelde dat een beëindiging als gevolg van een faillissement van de huurder een rechtmatige vorm van beëindiging …

Lees verder »