Categorie archief: Ondernemingsrecht

Transactions in the retail and fashion industry: keeping your brand in shape

While the fashion and retail industry tries to keep up with the pace of the global digital evolution and changing consumer needs, brands need to stay in shape for possible investment or takeover. Profitability is usually the primary objective when buying a fashion business; however, there are several other crucial factors that a buyer or …

Lees verder »

Eigen code voor ondernemingsraad noodzaak

OR Code ondernemingsraad

Er is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor het reguleren van goede governance bij het bestuur en de raad van commissarissen van ondernemingen. In verschillende codes zijn algemene wettelijke bepalingen door principes en best practices ingevuld. In die ontwikkeling is de ondernemingsraad onderbelicht gebleven.  

Lees verder »

Terugdraaien van ontbindingsbesluit van BV: Hoge Raad geeft eindelijk handvatten

De algemene vergadering van aandeelhouders van een BV kan besluiten tot ontbinding van een BV. Nadat dit besluit genomen is, begint de vereffening van het vermogen van de BV. De BV blijft dan bestaan zolang als nodig is om de vereffening te voltooien en als er geen baten meer zijn, houdt hij op te bestaan. …

Lees verder »

Uitkering aan aandeelhouders? Bestuurders let op!

 Op 1 oktober 2014 vierden we al weer de tweede verjaardag van de Flex-BV wetgeving. Precies twee jaar daarvoor is een aantal nieuwe bepalingen in de wet opgenomen ter flexibilisering van de BV, waaronder de vereiste goedkeuring van uitkeringsbesluiten door het bestuur van een besloten vennootschap. Ik heb gemerkt dat deze bepaling in de praktijk …

Lees verder »

Videoblog sixty seconds: Het ultieme oranjegevoel: het structuurregime!

Met zijn open economie en gunstige vestigingsvoorwaarden is Nederland een gewild land voor buitenlandse ondernemingen die hier activiteiten willen ontplooien. Uiteraard dienen zij zich daarbij te voegen naar de wet. Een facet van het Nederlands vennootschapsrecht dat steeds weer om uitleg vraagt is het structuurregime. Dit videoblog gaat in op de belangrijkste aandachtspunten en eventuele ‘ontsnappingsroutes’. Meer …

Lees verder »