Categorie archief: Arbeidsrecht

Flex to the max?

Wet Flexibel Werken

Hoe creëer je een zo goed mogelijke balans tussen werk en privé? Het antwoord op die vraag is natuurlijk sterk persoonsgebonden. We kennen al de Wet Aanpassing Arbeidsduur die werknemers het recht geeft om een verzoek in te dienen bij hun werkgever om de omvang van hun arbeidsuren (arbeidsduur)  te verhogen of te verlagen. De …

Lees verder »

Arbodienst kan aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste reïntegratie werknemer

Arbodienst aansprakelijk onjuiste reïntegratie werknemer

Werkgevers hebben een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van hun zieke werknemers. Niet alleen moet een werkgever het loon tijdens de eerste twee jaar van ziekte doorbetalen, maar van de werkgever wordt ook verlangd dat hij zich – uiteraard samen met de werknemer – optimaal inspant om de werknemer weer terug te laten keren naar zijn …

Lees verder »

Geen omzeiling van het recht op een vast arbeidscontract

Op 1 juli 2015 wijzigen de wettelijke regels voor ontslag ingrijpend. Een van deze wijzigingen is een aanscherping van de “ketenregeling”. De ketenregeling houdt in dat een werknemer met meerdere tijdelijke arbeidsovereenkomsten achter elkaar op een gegeven moment recht krijgt op een vast contract. Een werkgever die niet wil dat een tijdelijke werknemer zo’n vast …

Lees verder »

Detacheringsbureaus pas op: verplicht pensioen?

Gedetacheerde werknemer is (soms) uitzendkracht! Uitzendkrachten moeten deelnemen in pensioenfonds StiPP indien hun werkgever (het uitzendbureau) voor ten minste 50% van het jaarloon uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers. Het uitzendbureau moet daarvoor pensioenpremie betalen aan StiPP. Werknemers die zijn gedetacheerd door een detacheringsbureau kunnen soms ook als zo’n uitzendkracht worden gezien. Het gevolg is dat het …

Lees verder »

Werkgevers let op: belangrijke pensioen wijzigingen per 1/1/2015

1. Wat gaat er gebeuren? De fiscale regelgeving die van toepassing is op pensioenregelingen wijzigt per 1 januari 2015. Kort gezegd mag er ná 1 januari 2015 minder pensioen worden opgebouwd. Daardoor kan de pensioenregeling die u heeft getroffen voor uw werknemers vanaf die datum in strijd komen met de fiscale regelgeving. In dat geval …

Lees verder »

Het nieuwe ontslagrecht

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid. In de wet staan onder meer ingrijpende wijzigingen van het ontslagrecht en de rechtspositie van werknemers zonder vast contract. Het grootste deel van de wet zal op 1 juli 2015 in werking treden. Het voornemen van minister Asscher was lange tijd dat drie …

Lees verder »