avatar

Marlies van Schoonhoven-Sloot

Auteur details

Naam: Marlies van Schoonhoven-Sloot
Datum geregistreerd: 5 februari 2014

Biografie

Marlies van Schoonhoven-Sloot is advocaat op de vastgoed sectie. Haar passie is huurrecht bedrijfsruimte. Marlies staat bekend om haar scherpe blik en haar snelle denken en handelen waardoor zij, ook onder hoge druk, excelleert. Daarnaast publiceert Marlies regelmatig op haar vakgebied. Email me

Laatste berichten

  1. Sixty seconds – Risico’s voor verhuurder door aangepaste Opiumwet? — 25 januari 2016
  2. Sixty seconds – Bankgarantie in faillissement niets meer waard? — 20 juli 2015
  3. Sixty seconds – Afwijkende bedingen in de huurovereenkomst: laten goedkeuren door de rechter! — 6 mei 2015
  4. Sixty seconds – Nieuw ROZ model kantoorruimte — 18 maart 2015
  5. De case V&D, nader (huurrechtelijk) bekeken — 20 februari 2015

Berichten van deze auteur

Sixty seconds – Risico’s voor verhuurder door aangepaste Opiumwet?

In Nederland – als distributieland – worden veel opslagruimtes verhuurd. Ook heeft Nederland veel te maken met de productie van drugs. In het (nieuwe) artikel 11a van de Opiumwet is o.a. bepaald dat iemand die een ruimte verhuurt waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat deze ruimte bestemd is voor o.a. …

Lees verder »

Sixty seconds – Bankgarantie in faillissement niets meer waard?

In dit videoblog bespreek ik een recent arrest van het Hof Amsterdam van 2 juni 2015 inzake bankgaranties in faillissement. Het Hof Amsterdam heeft bepaald dat de verhuurder de bankgarantie (toch) niet kan trekken voor leegstandsschade. De rechtbank Amsterdam dacht daar in eerste instantie anders over met een verwijzing naar het arrest Romania. Het Hof …

Lees verder »

Sixty seconds – Afwijkende bedingen in de huurovereenkomst: laten goedkeuren door de rechter!

Afwijkende bedingen huurovereenkomst

De tendens in de Nederlandse retailmarkt is dat steeds meer internationale partijen zich in Nederland komen vestigen. Dit zijn dusdanig grote huurders die de bescherming van de Nederlandse huurrecht wetgeving eigenlijk niet behoeven. Deze huurders zijn vaak ook bereid commerciële afspraken te maken met hun verhuurders die in strijd zijn met de wetgeving. De vraag …

Lees verder »

Sixty seconds – Nieuw ROZ model kantoorruimte

ROZ model kantoorruimte

Sinds 19 februari 2015 is er een nieuw ROZ kantoorruimte model. Volgens de ROZ is het model transparanter, evenwichtiger en dwingt het model partijen meer tot het maken van keuzes.

Lees verder »

De case V&D, nader (huurrechtelijk) bekeken

Medio februari 2015 is V&D op de valreep gered. De banken dragen € 50 miljoen bij aan de redding, Sun Capital, de investeerder, € 60 miljoen en de belastingdienst € 16 miljoen. Daarnaast zijn de verhuurders van V&D bereid geweest mee te werken aan een lastenverlaging van € 24 miljoen. Tijdens de Magna Charta Roundtables …

Lees verder »

Sixty Seconds – Meer flexibiliteit in opzeggingsproces: huurovereenkomst opzeggen per email mogelijk

Graag breng ik een interessante uitspraak van de rechtbank Rotterdam onder de aandacht, waarbij de kantonrechter de opzegging van een huurovereenkomst per e-mail, heeft goedgekeurd. Dit ondanks het feit dat in de huurovereenkomst expliciet was opgenomen dat opzegging per e-mail niet mogelijk was, maar per deurwaardersexploot dan wel per aangetekende brief zou moeten .

Lees verder »

Videoblog sixty seconds: De wachttijd bij opzegging huurovereenkomst, een gemiste kans?!

Recent is er een interessant huurrechtelijk arrest door de Hoge Raad gewezen die ik graag met jullie deel. Het gaat over de vraag wanneer de wettelijke wachttijd van drie jaar die een opvolgend verhuurder in beginsel in acht moet nemen (dus niet zijnde de oorspronkelijke verhuurder) van toepassing is. Is deze termijn alleen van toepassing …

Lees verder »

Videoblog sixty seconds: Toepassing arrest Romania (garanties in faillissement) door kantonrechter Amsterdam

Inmiddels is er vonnis gewezen in mijn zaak waar ik in mijn (video)blog van 7 april al naar verwees. In die zaak trad ik op voor een verhuurder die een bankgarantie van één jaar had getrokken voor o.a. toekomstige huurpenningen vanwege het faillissement van een huurder. Vlak nádat de bankgarantie was getrokken leek de Hoge …

Lees verder »

Videoblog sixty seconds: Beoordeling opzeggingsgrond woonruimte is niet van toepassing bij winkelruimte

In deze huurzaak eist de verhuurder van een winkelruimte (op grond van artikel 7:295 lid 2 BW) dat een datum wordt bepaald waarop de huurovereenkomst met huurder zal eindigen. De verhuurder meent dat het gehuurde dringend moet worden gerenoveerd. Een renovatie die zonder beëindiging van de huurovereenkomst niet mogelijk is.

Lees verder »

Videoblog sixty seconds: Huurder failliet, wat heb je aan een (bank)garantie?

Ná het arrest Aukema (Uni-Invest (HR 14 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011: BO3534) leek het voor verhuurders niet meer mogelijk om banken of derden aan te spreken voor toekomstige gederfde huurpenningen vanwege het faillissement van een huurder. De Hoge Raad oordeelde dat een beëindiging als gevolg van een faillissement van de huurder een rechtmatige vorm van beëindiging …

Lees verder »