«

»

Sixty Seconds – Meer flexibiliteit in opzeggingsproces: huurovereenkomst opzeggen per email mogelijk

Graag breng ik een interessante uitspraak van de rechtbank Rotterdam onder de aandacht, waarbij de kantonrechter de opzegging van een huurovereenkomst per e-mail, heeft goedgekeurd. Dit ondanks het feit dat in de huurovereenkomst expliciet was opgenomen dat opzegging per e-mail niet mogelijk was, maar per deurwaardersexploot dan wel per aangetekende brief zou moeten .

In goede orde

In deze zaak (rechtbank Rotterdam, sector kanton, 25 april 2014, TvHB 5/2014, p. 291 e.v.) had de huurder opgezegd per e-mail. De e-mail was in goede orde door de verhuurder ontvangen. Desondanks beriep de verhuurder zich op de inhoud van de huurovereenkomst. De huurovereenkomst zou niet conform huurovereenkomst zijn opgezegd.

De rechter oordeelde dat dit beroep naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Daarbij werd opgemerkt dat het vormvoorschrift in de praktijk niet (meer) in acht wordt genomen. Daarnaast geeft de wet niet expliciet aan dat niet inachtneming van dit voorschrift nietigheid met zich brengt.

Flexibiliteit

De uitspraak betekent dus dat partijen een opzegging per e-mail niet meer formeel naast zich neer kunnen leggen indien er geen formele opzeggingsbrief (aangetekend of deurwaardersexploot) volgt. Ook betekent de uitspraak dat het dus mogelijk is om last minute nog op te zeggen per e-mail indien het niet meer mogelijk is dit nog per aangetekende post of per deurwaardersexploot te doen. Echter, je moet dan wel kunnen bewijzen dat de e-mail daadwerkelijk is ontvangen door de andere partij. Kortom, de uitspraak biedt meer flexibiliteit in het opzeggingsproces. Wat mij betreft een prima uitspraak.

Over de auteur

avatar

Marlies van Schoonhoven-Sloot

Marlies van Schoonhoven-Sloot is advocaat op de vastgoed sectie. Haar passie is huurrecht bedrijfsruimte. Marlies staat bekend om haar scherpe blik en haar snelle denken en handelen waardoor zij, ook onder hoge druk, excelleert. Daarnaast publiceert Marlies regelmatig op haar vakgebied.
Email me