Maand archief: december 2014

Sixty Seconds – Meer flexibiliteit in opzeggingsproces: huurovereenkomst opzeggen per email mogelijk

Graag breng ik een interessante uitspraak van de rechtbank Rotterdam onder de aandacht, waarbij de kantonrechter de opzegging van een huurovereenkomst per e-mail, heeft goedgekeurd. Dit ondanks het feit dat in de huurovereenkomst expliciet was opgenomen dat opzegging per e-mail niet mogelijk was, maar per deurwaardersexploot dan wel per aangetekende brief zou moeten .

Lees verder »

De aanval is de beste verdediging bij acquisitiefraude

Suitability and integrity screening banks insurance

Acquisitiefraude kost het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks 400 miljoen euro. Het overkomt de besten: getekend voor een advertentie voor uw bedrijf in een tijdschrift waarvan maar één exemplaar is gedrukt: te weten het bewijsexemplaar dat u toegestuurd krijgt. “Ja” gezegd in een telefoongesprek voor de meerjarige opname van de gegevens van uw bedrijf in een extra …

Lees verder »

Massive interest in Dutch remote gambling licenses

Dutch remote gambling act

As earlier announced, the Dutch Games of Chance Authority (“KSA”) called online gambling operators to express their interest in a future license for offering remote gambling in the Netherlands. Already many online gambling operators have responded to this call. As much as 130 operators (among which established operators as well as start-ups) are eager to …

Lees verder »

Detacheringsbureaus pas op: verplicht pensioen?

Gedetacheerde werknemer is (soms) uitzendkracht! Uitzendkrachten moeten deelnemen in pensioenfonds StiPP indien hun werkgever (het uitzendbureau) voor ten minste 50% van het jaarloon uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers. Het uitzendbureau moet daarvoor pensioenpremie betalen aan StiPP. Werknemers die zijn gedetacheerd door een detacheringsbureau kunnen soms ook als zo’n uitzendkracht worden gezien. Het gevolg is dat het …

Lees verder »