Maand archief: oktober 2014

Juridische dienstverlening 2.0: op naar de tekentafel!

“Ik merk dat er een behoefte is voor general counsel om te veranderen. En ik merk deze behoefte bij ons als advocaten ook. Deze behoefte is tweeledig: enerzijds zitten we in een markt waarin het niet alleen meer gaat om vraag en antwoord. Ten tweede zitten we al tijden in een economische neergang waardoor de …

Lees verder »

Einde contractsvrijheid schuldeisers buiten faillissement?

Laat ik eens beginnen met een voorbeeld uit de praktijk. Een onderneming staat er financieel slecht voor en kampt met acute betalingsproblemen. Als er niet op korte termijn een sanering van de schulden plaatsvindt, lijkt het faillissement onvermijdelijk. De directie heeft de bank al zo ver gekregen dat zij bereid is een deel van de …

Lees verder »

Gaat de wetgever de collectieve vordering van schadevergoeding in geld bij massaschade mogelijk maken?

Een collectieve actie die direct leidt tot verhaal van financiële schade heeft een functie als stok achter de deur. Een schadeveroorzaker zal eerder schikken wanneer ook een veroordeling mogelijk is. Dat is expliciet de achtergrond van een motie Dijksma waarmee de regering werd verzocht collectief schadeverhaal door een representatieve belangenorganisatie mogelijk te maken. Uit het …

Lees verder »

Cookies regulation: Dutch Parliament agrees on exceptions and bans

Last Tuesday, the Dutch Parliament agreed on amendments to the current cookies regulation in Article 11.7a Telecommunications Act (TA). Art. 11.7a TA contains the Dutch implementation of Article 5, par. 3 Directive 2002/58/EG. The amendments provide for (a) one more explicit exception to the required prior informed consent rule for the placing of cookies and …

Lees verder »

Stand up against illicit parallel trade – part I

Our team is frequently dealing with issues relating to illicit parallel import. Illicit parallel trade greatly affects the sales figures and pricing strategy of trademark owners. Therefore, trademark owners more and more use their trademark rights to control the first introduction of their products on the EU market. As an introduction to parallel trade, the …

Lees verder »