«

»

Videoblog sixty seconds: Toepassing arrest Romania (garanties in faillissement) door kantonrechter Amsterdam

Inmiddels is er vonnis gewezen in mijn zaak waar ik in mijn (video)blog van 7 april al naar verwees. In die zaak trad ik op voor een verhuurder die een bankgarantie van één jaar had getrokken voor o.a. toekomstige huurpenningen vanwege het faillissement van een huurder. Vlak nádat de bankgarantie was getrokken leek de Hoge Raad in het Aukema/Uni-Invest arrest uit 2011 te oordelen dat een bankgarantie niet meer voor toekomstige huurpenningen zou mogen worden getrokken. In mijn zaak moest de kantonrechter dus toen ineens beoordelen of er voldoende opleveringsschade was geleden waar de bankgarantie dan wel voor zou kunnen worden getrokken.

Vlak voordat de kantonrechter hierover vonnis wilde wijzen, kwam de Hoge Raad in december 2013 ineens met de arresten Romania en Autodrome zoals besproken in mijn (video)blog van 7 april. Uit deze arresten lijkt te kunnen worden afgeleid dat een garant van een huurder tóch kan worden aangesproken in een faillissementssituatie, echter de garant mag zich niet verhalen op de failliete boedel. Met andere woorden, de failliete boedel mag er door het trekken van een garantie niet op achteruit gaan.

In mijn zaak zou dit mijns inziens moeten betekenen dat de verhuurder de bankgarantie voor de toekomstige huurpenningen toch zou mogen trekken, hetgeen zou betekenen dat de failliete boedel (mijn wederpartij) zich alsdan zou moeten verhalen op de bank (die nádat de garantie was uitgekeerd, direct de contragarantie heeft getrokken). De rechtbank is meegegaan met mijn stellingen in zijn vonnis van 9 april 2014. Inmiddels is overigens duidelijk dat de curator in hoger beroep is gegaan. Ten tijde van het opnemen van de videoblog was dit nog niet duidelijk.

Over de auteur

avatar

Marlies van Schoonhoven-Sloot

Marlies van Schoonhoven-Sloot is advocaat op de vastgoed sectie. Haar passie is huurrecht bedrijfsruimte. Marlies staat bekend om haar scherpe blik en haar snelle denken en handelen waardoor zij, ook onder hoge druk, excelleert. Daarnaast publiceert Marlies regelmatig op haar vakgebied.
Email me