Maand archief: juni 2014

Videoblog sixty seconds: Het ultieme oranjegevoel: het structuurregime!

Met zijn open economie en gunstige vestigingsvoorwaarden is Nederland een gewild land voor buitenlandse ondernemingen die hier activiteiten willen ontplooien. Uiteraard dienen zij zich daarbij te voegen naar de wet. Een facet van het Nederlands vennootschapsrecht dat steeds weer om uitleg vraagt is het structuurregime. Dit videoblog gaat in op de belangrijkste aandachtspunten en eventuele ‘ontsnappingsroutes’. Meer …

Lees verder »

Het nieuwe ontslagrecht

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid. In de wet staan onder meer ingrijpende wijzigingen van het ontslagrecht en de rechtspositie van werknemers zonder vast contract. Het grootste deel van de wet zal op 1 juli 2015 in werking treden. Het voornemen van minister Asscher was lange tijd dat drie …

Lees verder »

Videoblog sixty seconds: Toepassing arrest Romania (garanties in faillissement) door kantonrechter Amsterdam

Inmiddels is er vonnis gewezen in mijn zaak waar ik in mijn (video)blog van 7 april al naar verwees. In die zaak trad ik op voor een verhuurder die een bankgarantie van één jaar had getrokken voor o.a. toekomstige huurpenningen vanwege het faillissement van een huurder. Vlak nádat de bankgarantie was getrokken leek de Hoge …

Lees verder »