Maand archief: mei 2014

Videoblog sixty seconds: Beoordeling opzeggingsgrond woonruimte is niet van toepassing bij winkelruimte

In deze huurzaak eist de verhuurder van een winkelruimte (op grond van artikel 7:295 lid 2 BW) dat een datum wordt bepaald waarop de huurovereenkomst met huurder zal eindigen. De verhuurder meent dat het gehuurde dringend moet worden gerenoveerd. Een renovatie die zonder beëindiging van de huurovereenkomst niet mogelijk is.

Lees verder »

Vergeet mij

Sinds gisteren hebben privépersonen het recht om niet meer te worden gevonden. Althans, via zoekmachines op internet, en in bepaalde omstandigheden. Het Hof van Justitie van de EU heeft in een recent arrest het “recht om te worden vergeten” erkend. Het arrest is zeer interessante kost voor liefhebbers van het privacy recht (zie bijvoorbeeld hier …

Lees verder »