«

»

Meer medezeggenschapsrechten bij pensioen voor de ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) kan belangrijke medezeggenschapsrechten hebben als het aankomt op pensioenen. Hoeveel medezeggenschap de OR heeft is echter afhankelijk van het type pensioenuitvoerder waarbij de pensioenregeling is ondergebracht (verzekeraar, premiepensioeninstelling, pensioenfonds of verplicht bedrijfstakpensioenfonds). Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat dit onderscheid grotendeels komt te vervallen.

Wat zal gaan wijzigen?
Op dit moment heeft een OR alleen instemmingsrecht bij voorgenomen wijzigingen van een pensioenovereenkomst als die wordt uitgevoerd door een verzekeraar of premiepensioeninstelling. In de nieuwe situatie zou de ondernemingsraad altijd een instemmingsrecht hebben bij voorgenomen wijzigingen van een pensioenovereenkomst, ook als de pensioenuitvoerder een pensioenfonds is. 

Overigens blijft ongewijzigd dat de ondernemingsraad geen rol heeft bij de verplichte pensioenregeling van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds. De inhoud van zo’n pensioenregeling wordt immers bepaald door sociale partners in de bedrijfstak en niet door een individuele werkgever.

 

Over de auteur

avatar

Bas Degelink