»

Ambtelijke omkoping

 

Is het verstrekken aan douanebeambten van een bepaald apparaat om namaakproducten mee te identificeren omkoping van ambtenaren? Deze vraag lag afgelopen week op mijn bord. Samen met kamergenoot Kim van der Togt, gespecialiseerd in strafrecht, heb ik mij hierover gebogen.

Training, informatie en scanapparatuur

De praktijkgroep IP&T (Intellectual Property & Technology) waarvan ik deel uitmaak, heeft verschillende cliënten die vaak te maken krijgen met de invoer van producten die inbreuk maken op hun intellectuele eigendomsrechten (zoals auteurs- en/of merkenrechten). Politie- en douaneambtenaren, die belast zijn met de opsporing van namaakproducten, vragen soms om trainingen, informatie over namaakkenmerken of om scanapparatuur die ze kunnen gebruiken bij het identificeren van namaakproducten. Maar mag dit eigenlijk wel?

Van een cliënt kregen we de vraag wanneer het verstrekken van een bepaald apparaat om namaakproducten mee te identificeren, wordt gezien als omkoping van ambtenaren. Onze conclusie: het risico dat dit als omkoping wordt gezien is aanwezig. Ook al heeft de verstrekking van het apparaat een legitiem doel. En wordt de ambtenaar daarmee niet bewogen iets te doen dat in strijd is met de wet, maar helpt het hem juist zijn werk te doen.

Transparantie

De ambtenaar die het hulpmiddel aanneemt kan worden vervolgd voor passieve omkoping. De straffen en boetes die op actieve en passieve omkoping staan zijn niet mis. Het is dus zaak dat bedrijven vooraf goed nagaan of het verstrekken van een apparaat om namaak te identificeren al dan niet te risicovol is. En hoe, wanneer wordt besloten het hulpmiddel te verschaffen, kan worden voorkomen dat dit achteraf als omkoping wordt gezien. Ons advies: wees volledige transparant, zowel in de eigen administratie als in de communicatie naar de overheidsinstantie toe. Dit kan een hoop gedonder voorkomen.

NB Er komt waarschijnlijk een wetswijziging die op het gebied van ambtelijke en private omkoping onder meer zal leiden tot verhoging van de strafmaxima. Het wetsvoorstel tot versterking van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit (TK 2012/2013, 33 685) is op dit moment aangemeld voor de plenaire behandeling in de Tweede Kamer. 

 

Over de auteur

avatar

Leonie Kroon

Leonie Kroon is werkzaam binnen de praktijkgroep Intellectual Property & Technology. Ze is een ambitieuze advocaat met een passie voor het klassieke intellectuele eigendomsrecht.
Email Me