Maand archief: februari 2014

Malafide webshops zijn niet alleen een nachtmerrie voor consumenten

Als fervent online shopper hoop ik er nooit mee te maken te krijgen: malafide webshops. Een groot probleem voor zowel consumenten die, op zoek naar een koopje, eindigen met een kat in de zak, als voor bedrijven van wie de producten in dit soort webshops worden ‘verkocht’. Per maand krijgt de politie 3.500 meldingen van …

Lees verder »

Regelrecht jatwerk

Inspiratie zoeken in het werk van iemand anders, bijvoorbeeld bij het ontwerpen van producten, reclamecampagnes of het maken van kunstwerken, is in principe niet verboden. Het is niet altijd even duidelijk waar de grens ligt tussen nog geoorloofde inspiratie en inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten.

Lees verder »

Meer medezeggenschapsrechten bij pensioen voor de ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) kan belangrijke medezeggenschapsrechten hebben als het aankomt op pensioenen. Hoeveel medezeggenschap de OR heeft is echter afhankelijk van het type pensioenuitvoerder waarbij de pensioenregeling is ondergebracht (verzekeraar, premiepensioeninstelling, pensioenfonds of verplicht bedrijfstakpensioenfonds). Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat dit onderscheid grotendeels komt te vervallen.

Lees verder »

Ambtelijke omkoping

  Is het verstrekken aan douanebeambten van een bepaald apparaat om namaakproducten mee te identificeren omkoping van ambtenaren? Deze vraag lag afgelopen week op mijn bord. Samen met kamergenoot Kim van der Togt, gespecialiseerd in strafrecht, heb ik mij hierover gebogen.

Lees verder »