Kluczowe zmiany i rekomendacje

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

23 marca 2023 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o cudzoziemcach. Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim dostosowanie polskiego prawa do dwóch rozporządzeń

Więcej »

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku

13 września 2022 roku Rada Ministrów wydała Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku. Zgodnie z

Więcej »

Najnowsze zmiany w prawie pracy

W najbliższym czasie zapowiadanych jest wiele zmian w obszarze prawa pracy. Część z nich wynika z konieczności dostosowania polskich regulacji do prawa unijnego. Nowelizacje przewidują

Więcej »

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku

14 września 2021 roku Rada Ministrów wydała Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku. W związku

Więcej »

Ochrona sygnalistów wciąż bez wytycznych

Zostały dwa tygodnie na wdrożenie firmowych regulacji rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa. Nadal brakuje jednak polskich przepisów, a przyjęte założenia wzbudzają wątpliwości. W drugiej połowie października

Więcej »

Ustawa o sygnalistach

18 października 2021 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało długo wyczekiwany projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, znany najczęściej jako „ustawa o sygnalistach”. Celem projektu

Więcej »

Rejestrowanie umów o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. podmioty zawierające umowy o dzieło będą zobowiązane do zarejestrowania umów w nowopowstałym rejestrze prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązkowi rejestracji

Więcej »

Ponowne przeliczenie podstawy zasiłków

Omawiana przez nas wielokrotnie Tarcza antykryzysowa przewidywała w ramach wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy zatrudnianym pracownikom. Stosowanie tej instytucji doprowadziło jednak do

Więcej »

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku

W 2021 r. pracodawcy będą zobowiązani do zapłaty na rzecz pełnoetatowych pracowników co najmniej 2.800 zł w ramach minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Wzrost stawki minimalnego wynagrodzenia

Więcej »

Zmiany w prawie pracy po wakacjach

Od kilku tygodni trwają intensywne prace nad istotnymi zmianami z zakresu prawa pracy, które będą miały duże znaczenie dla prowadzenia działalności przez pracodawców. Do najważniejszych

Więcej »

Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku

W 2020r. pracodawcy będą zobowiązani do zapłaty na rzecz pełnoetatowych pracowników co najmniej 2.600 zł w ramach minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Wzrost stawki minimalnego wynagrodzenia za

Więcej »

Nowe wzory kwestionariuszy osobowych

W związku z wejściem w życie nowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz zasad ochrony danych osobowych, pracodawcy powinni zmienić stosowane wzory kwestionariuszy osobowych dla kandydatów

Więcej »

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku

W 2019 r. pracodawcy będą zobowiązani do zapłaty na rzecz pełnoetatowych pracowników co najmniej 2.250 zł w ramach minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Wzrost stawki minimalnego wynagrodzenia

Więcej »

Zmiany w przepisach imigracyjnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian do rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na

Więcej »

Nachodzące zmiany w prawie pracy

Polski ustawodawca pracuje aktualnie nad nowymi przepisami z zakresu prawa pracy, które będą miały duże znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce: – przepisy wdrażające

Więcej »