Know-how, kluczowe zmiany i rekomendacje

Zmiany w zasadach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W lipcu 2018 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowe regulacje będą miały zastosowanie między innymi do instytucji finansowch, banków i przedsiębiorców, którzy przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro. Podmioty objęte zakresem ustawy będą musiały wdrożyć procedury anonimowego zgłaszania potencjalnych naruszeń jej przepisów, które będą obowiązywały zarówno pracowników, jak i inne osoby współpracujące z podmiotem. Co istotne przepisy ustawy określają obligatoryjną treść procedury, która musi zawierać między innymi informacje na temat osoby odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń oraz środki stosowane …

Zmiany w zasadach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Read More »

Elektronizacja dokumentacji pracowniczej

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy kodeksu pracy, które wprowadzą znaczące zmiany w zakresie zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zgodnie z aktualnymi przepisami, pracodawcy są zobowiązani do prowadzenia większości dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy w formie papierowej. Nowe przepisy pozwolą pracodawcom na prowadzenie takiej dokumentacji wyłącznie w formie elektronicznej. Pracodawcy, którzy będą zainteresowani elektronizacją dokumentacji pracowniczej będą zobowiązani do sporządzenia odwzorowania cyfrowego dokumentu papierowego, a następnie potwierdzenie jego zgodności z oryginałem przykładowo poprzez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Co istotne pracodawcy którzy zdecydują się na elektronizację dokumentacji będą zobowiązani do poinformowania o niej pracowników oraz byłych pracowników, a także …

Elektronizacja dokumentacji pracowniczej Read More »

Nachodzące zmiany w prawie pracy

Polski ustawodawca pracuje aktualnie nad nowymi przepisami z zakresu prawa pracy, które będą miały duże znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce: – przepisy wdrażające Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych  25 maja 2018 r. w Polsce zaczęło obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO). RODO wywrze istotny wpływ na zasady przetwarzania danych osobowych pracowników, w tym danych biometrycznych. Nowe przepisy, które zostaną wkrótce wprowadzone do kodeksu pracy doprecyzują katalog danych osobowych, które mogą być przetwarzane przez pracodawcę oraz zmodyfikują zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych związanych ze skierowaniem na obowiązkowe badania lekarskie. – nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Sejm pracuje obecnie …

Nachodzące zmiany w prawie pracy Read More »