Kluczowe zmiany i rekomendacje

DLA Piper Poland

Dostęp do informacji o szczepieniu pracowników

Kiedy w marcu 2020 r. ogłoszono w Polsce tzw. „narodową kwarantannę”, a pracodawcy, szczególnie z branży usług, musieli z dnia na dzień dostosować się do nowych okoliczności, w tym przede wszystkim przenieść się w tryb pracy zdalnej, trudno było przewidzieć, jak długo potrwa ten stan. Dzisiaj wiemy już, że pandemia COVID-19 na stałe zmieniła krajobraz …

Dostęp do informacji o szczepieniu pracowników Read More »

Nadchodzą korzystne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

W ostatnim kwartale 2021 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu przede wszystkim usprawnić postępowania dotyczące udzielania  zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Poza ustawą o cudzoziemcach, projekt przewiduje między innymi zmianę ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie …

Nadchodzą korzystne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Read More »

Choroba już nie zablokuje rozstania na lata

Nowe zasady liczenia okresu zasiłkowego spowodują, że pracownicy nie będą mogli w nieskończoność przebywać na zwolnieniu lekarskim, aby uniknąć rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami łączny czas, przez który ubezpieczony może pobierać zasiłek chorobowy, wynosi 182 dni, a gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży – 270 …

Choroba już nie zablokuje rozstania na lata Read More »

Jakie zmiany przyniesie unijna dyrektywa “Work-Life Balance”?

W 2022 roku czeka nas nowelizacja Kodeksu Pracy za sprawą unijnej dyrektywy 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Głównym założeniem dyrektywy jest osiągniecie równości kobiet i mężczyzn zarówno na rynku pracy, jak i w dzieleniu się obowiązkami opiekuńczymi, a także wspieranie idei „work-life balance”. …

Jakie zmiany przyniesie unijna dyrektywa “Work-Life Balance”? Read More »

Ochrona sygnalistów wciąż bez wytycznych

Zostały dwa tygodnie na wdrożenie firmowych regulacji rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa. Nadal brakuje jednak polskich przepisów, a przyjęte założenia wzbudzają wątpliwości. W drugiej połowie października opublikowano długo wyczekiwany projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, znany częściej jako „ustawa o sygnalistach”. Nowe przepisy mają na celu wdrożenie dyrektywy unijnej, na co Polska ma czas …

Ochrona sygnalistów wciąż bez wytycznych Read More »

Zatajenie faktu podróży zagranicznej w dobie pandemii ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2021 r., sygn. akt IV Pa 79/20 Zatajenie przed pracodawcą faktu zagranicznej podróży podczas pandemii może zostać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i stanowić uzasadnioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z dnia 29 …

Zatajenie faktu podróży zagranicznej w dobie pandemii ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych Read More »

Ustawa o sygnalistach

18 października 2021 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało długo wyczekiwany projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, znany najczęściej jako „ustawa o sygnalistach”. Celem projektu ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego unijnej Dyrektywy 2019/1937, zgodnie z którą obowiązkiem każdego pracodawcy zatrudniającego powyżej 50 pracowników będzie ustanowienie wewnętrznych regulacji dotyczących whistleblowingu. Państwa członkowskie UE mają …

Ustawa o sygnalistach Read More »