Kluczowe zmiany i rekomendacje

DLA Piper Poland

Odwołanie stanu epidemii a obowiązki pracodawcy

Czy pracodawcy powinni przygotować się na zapowiedziane odwołanie stanu epidemii w Polsce? Już 16 maja 2022 r. ma zakończyć się trwający od marca 2020 r. stan epidemii w Polsce.  Zgodnie z planami rządu, po odwołaniu stanu epidemii w dalszym ciągu ma obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że pracodawcy nie będą musieli natychmiast zmierzyć się …

Odwołanie stanu epidemii a obowiązki pracodawcy Read More »

Nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Dnia 12 kwietnia, na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się druga wersja ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, wdrażająca unijną Dyrektywę o ochronie sygnalistów. W projekcie uwzględniono niektóre z zastrzeżeń zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznych. Projekt oprócz uporządkowania dotychczas przedstawionych rozwiązań, wprowadza również kilka nowości. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich. Zgodnie z najnowszym projektem: Rozszerzono …

Nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów Read More »

Kolejna nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

14 kwietnia Prezydent podpisał kolejną nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Tym razem zakres nowelizacji jest większy, aczkolwiek obejmuje głównie zmiany o charakterze organizacyjnym i porządkowym. Co istotne niektóre zmiany dotyczą nie tylko obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego, …

Kolejna nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy Read More »

Nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

W minioną sobotę (tj. 26 marca 2022 r.) Prezydent podpisał nowelizację polskiej specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zmiany są niewielkie, ale mają duży wpływ na osoby, które z różnych względów zdecydowały się na wyjazd z Ukrainy 24 lutego 2022 r. lub później do innego kraju niż Polska, a dopiero w następnej kolejności przyjazd do Polski. …

Nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy Read More »

Najnowsze zmiany w prawie pracy

W najbliższym czasie zapowiadanych jest wiele zmian w obszarze prawa pracy. Część z nich wynika z konieczności dostosowania polskich regulacji do prawa unijnego. Nowelizacje przewidują zarówno nowe obowiązki po stronie pracodawcy, jak i zmiany w obecnych konstrukcjach prawnych. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze założenia projektowanych zmian. Ochrona sygnalistów 18 października 2021 r. opublikowano projekt ustawy o ochronie …

Najnowsze zmiany w prawie pracy Read More »

Omówienie projektu specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która weszła w życie 13 marca 2022 r. (dalej „ustawa”). Ustawa ma zastosowanie do obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie do Polski  z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi, w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku do …

Omówienie projektu specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy Read More »

Unia Europejska wdraża tymczasowe środki imigracyjne dla uchodźców z Ukrainy

Dnia 4 marca 2022 r. Rada Unii Europejskiej wydała decyzję wykonawczą dotyczącą tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców (“Decyzja“). Ochrona ta wynika z dyrektywy Rady[1] i ma zastosowanie od 4 marca 2022 roku. Przepisy lokalne w krajach członkowskich doprecyzują świadczenia oferowane w ramach  ochrony tymczasowej (o ile obowiązujące przepisy nie zapewniają już równoważnej lub lepszej …

Unia Europejska wdraża tymczasowe środki imigracyjne dla uchodźców z Ukrainy Read More »

Praca zdalna – kiedy można mówić o wypadku przy pracy?

W związku z pandemią COVID-19 ustawodawca wprowadził możliwość czasowego polecenia pracownikowi świadczenia pracy określonej w umowie o pracę poza zakładem pracy. Tak zwany home office, najprawdopodobniej zostanie z nami również po pandemii, ponieważ projekt ustawy wprowadzający pracę zdalną na stałe do kodeksu pracy jest obecnie po fazie konsultacji oraz opiniowania i aktualnie czeka na weryfikacje …

Praca zdalna – kiedy można mówić o wypadku przy pracy? Read More »

Ustawa o cudzoziemcach – nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Dnia 29 stycznia 2022 r. weszła w życie długo oczekiwana reforma prawa imigracyjnego. Celem nowelizacji jest ułatwienie procedury legalizacji pobytu oraz uzyskiwania zezwoleń na pracę przez cudzoziemców. Nowe przepisy zapowiadają dość spore ułatwienia, niemniej jednak to praktyka zweryfikuje czy rzeczywiście usprawnią cały proces. Główne założenia nowelizacji W świetle nowych przepisów: rozszerzeniu ulega katalog okoliczności niewymagających …

Ustawa o cudzoziemcach – nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce Read More »

Możliwość wpływania przez przedstawicieli pracowników na działania pracodawcy

Zasadą jest, że jeżeli u pracodawcy nie funkcjonują związki zawodowe to niektóre działania i tak powinny zostać skonsultowane albo nawet uzgodnione z osobami reprezentującymi załogę. Wówczas rolę tę pełnią przedstawiciele pracowników, którzy co istotne nie są chronieni przez przepisy Kodeksu Pracy w takim zakresie, jak członkowie związków zawodowych. W szczególności nie są oni objęci ochroną …

Możliwość wpływania przez przedstawicieli pracowników na działania pracodawcy Read More »

Rezygnacja z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Już na początku przyszłego tygodnia, tj. w poniedziałek 31 stycznia 2022 r. mija termin na przekazanie pracownikom informacji o nietworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz braku świadczenia urlopowego. W przypadku pracodawców, którzy zatrudniają mniej niż 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) rezygnacja z tworzenia funduszu świadczeń socjalnych jest prosta – aby z niego zrezygnować …

Rezygnacja z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Read More »

Doręczenie wypowiedzenia w czasie pandemii

Po praktycznie dwóch latach trwania pandemii i powszechności pracy zdalnej, w dalszym ciągu ustawodawca nie zdecydował się na ułatwienie jakim byłoby rozszerzenie czynności, które mogą być dokonywane przez pracodawców w formie elektronicznej. Wręcz przeciwnie – od dłuższego już czasu w związku z COVID-19 doręczanie za pośrednictwem poczty zostało istotnie zmodyfikowane na niekorzyść pracodawców. Zgodnie bowiem …

Doręczenie wypowiedzenia w czasie pandemii Read More »

Na co uważać przy natychmiastowym zwolnieniu pracownika?

Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia reguluje art. 52 Kodeksu pracy. Przepis ten przewiduje, że potocznie nazywane zwolnienie dyscyplinarne jest dopuszczalne jedynie w trzech przypadkach: ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków; popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku; zawinionej …

Na co uważać przy natychmiastowym zwolnieniu pracownika? Read More »

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku

14 września 2021 roku Rada Ministrów wydała Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku. W związku z tym od 1 stycznia 2022 pracodawcy są zobowiązani do zapłaty na rzecz pełnoetatowych pracowników co najmniej 3010 PLN miesięcznie. Wzrosła również stawka minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorców, którzy otrzymają teraz …

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku Read More »

Co czeka pracodawców w 2022 r., czyli podsumowanie kluczowych projektów zmian prawnych

W 2021 r. na horyzoncie pojawiło się kilka projektów zmian w obszarze prawa pracy, których wdrożenie będzie wiązało się z nowymi obowiązkami dla pracodawców. W wielu przypadkach sprostanie temu zadaniu nie będzie łatwe, tym bardziej, że część projektów dotyczy całkowicie nowych instrumentów prawnych (np. w zakresie ochrony sygnalistów), a część – konieczności dostosowania funkcjonujących już …

Co czeka pracodawców w 2022 r., czyli podsumowanie kluczowych projektów zmian prawnych Read More »