Kluczowe zmiany i rekomendacje

DLA Piper Poland

Wpis na listę sankcyjną blokuje wypłatę pensji

Pracodawcę obowiązuje zakaz wypłaty wynagrodzenia pracownikowi, którego zatrudnił po wpisaniu na listę sankcyjną. Sam fakt wpisu nie może być jednak podstawą rozwiązania umowy z taką osobą. Na mocy ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w oparciu o wybrane instrumenty prawne …

Wpis na listę sankcyjną blokuje wypłatę pensji Read More »

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

23 marca 2023 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o cudzoziemcach. Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim dostosowanie polskiego prawa do dwóch rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), tj.: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1860 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających …

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach Read More »

Autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych – obowiązki pracodawcy

W 2023 r. mijają 4 lata od wprowadzenia w Polsce powszechnego programu oszczędzania na cele emerytalne tj. Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Oznacza to, że w tym roku pracodawcy muszą przeprowadzić procedurę pierwszego tzw. autozapisu do PPK. Czym jest autozapis do PPK? Autozapis oznacza, że pracownicy, którzy dotychczas złożyli deklaracje o rezygnacji z PPK będą ponownie …

Autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych – obowiązki pracodawcy Read More »

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej uchwalone

27 stycznia 2023 r. prezydent podpisał nowelizacje, która na stałe wprowadzi do kodeksu pracy długo wyczekiwaną i uregulowaną dotychczas jedynie tymczasowo pracę zdalną. W ciągu dosłownie kilku dni nowe przepisy powinny zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że od tego dnia pracodawcy mają dwa miesiące na wprowadzenie odpowiednich zmian. Jakie będą kluczowe modyfikacje dotyczące …

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej uchwalone Read More »

Zmiany w prawie pracy – implementacja unijnych dyrektyw

W 2023 roku czekają nas liczne zmiany w prawie pracy. Będzie to z pewnością wymagający rok dla pracodawców, którzy muszą przygotować się na nowości związane z pracą zdalną, ochroną osób zgłaszających naruszenia (tzw. sygnalistów), czy implementacją unijnych dyrektyw w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców …

Zmiany w prawie pracy – implementacja unijnych dyrektyw Read More »

Nowelizacja Specustawy – zmiany nie tylko dla obywateli Ukrainy

14 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił kolejną nowelizację Specustawy. Tym razem zmiany będą dotyczyły nie tylko obywateli Ukrainy, ale również innych cudzoziemców, ponieważ uchylone zostaną niektóre przepisy z tzw. ustawy covidowej. Poniżej przestawiamy najważniejsze z wprowadzanych zmian. Zmiany wprowadzone w ustawie covidowej sprowadzają się do uchylenia przepisów przedłużających terminy składania wniosków pobytowych lub legalności pobytu …

Nowelizacja Specustawy – zmiany nie tylko dla obywateli Ukrainy Read More »

Praca zdalna niedługo w kodeksie pracy

1 grudnia Sejm uchwalił nowe przepisy o pracy zdalnej. Pomimo że to nie koniec prac legislacyjnych, a praca zdalna jest już powszechnie stosowana, pracodawcy powinni zacząć przygotowania do nadchodzących zmian już teraz. Jakie będą kluczowe modyfikacje w związku z nowelizacją kodeksu pracy?  Praca zdalna zastąpi całkowicie dotychczas uregulowaną w kodeksie pracy telepracę Jednostronne polecenie pracy …

Praca zdalna niedługo w kodeksie pracy Read More »

Przedłużenie ochrony tymczasowej do marca 2024 oraz kolejna nowelizacja Specustawy

Komisja Europejska ogłosiła decyzję o przedłużeniu ochrony tymczasowej dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną w swoim kraju. Wstępnie przyznana przez Unię Europejską ochrona tymczasowa miała obowiązywać do marca 2023 r., już teraz wiemy jednak, że kolejną graniczną datą będzie marzec 2024 r. Obecnie ponad 4,2 mln obywateli Ukrainy korzysta z ochrony tymczasowej na terenie Unii. …

Przedłużenie ochrony tymczasowej do marca 2024 oraz kolejna nowelizacja Specustawy Read More »

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku

13 września 2022 roku Rada Ministrów wydała Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku. Zgodnie z rozporządzeniem w przyszłym roku czekają nas dwie podwyżki dla minimalnej pensji. Od 1 stycznia 2023 pracodawcy będą zobowiązani do zapłaty na rzecz pełnoetatowych pracowników co najmniej 3490 PLN miesięcznie. Wzrośnie …

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku Read More »

Najnowsze zmiany w procesie aplikowania o wizy

ROZSZERZENIE PROGRAMU POLAND BUSINESS HARBOUR Działający od ponad dwóch lat program Poland Business Harbour ma za zadanie ułatwić specjalistom z branży IT, start-upom, oraz małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom relokację na terytorium Polski. Kluczem do wprowadzenia ułatwień w tym zakresie jest specjalny typ wizy, który pozwala na pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia, założenie działalności gospodarczej …

Najnowsze zmiany w procesie aplikowania o wizy Read More »

Zmiany w podróżowaniu poza Polskę przez obywateli Ukrainy

Dotychczas opisywaliśmy problematykę braku możliwości podróżowania przez obywateli Ukrainy objętych Specustawą poza granicę Polski w związku z upływem 90 dniowego okresu bezwizowego. Szczegóły można odnaleźć tutaj. W ostatnim czasie jednak nastąpiły przełomowe zmiany polegające na wprowadzeniu nowego dokumentu elektronicznego zwanego DiiA, który wraz z ważnym dokumentem podróży (np. paszportem) uprawnia obywateli Ukrainy do przekraczania polskich …

Zmiany w podróżowaniu poza Polskę przez obywateli Ukrainy Read More »

Dodatkowe zatrudnienie już bez blokady i ograniczeń

Pracodawcy często stosują klauzulę zakazującą dodatkowych aktywności zawodowych, mimo że jej ważność i zgodność z prawem budzi uzasadnione wątpliwości. Niedługo nie będą mogli tego robić. Już za kilka tygodni firmy nie będą mogły zakazać swoim pracownikom podejmowania dodatkowego zatrudnienia. Nadchodząca nowelizacja w sposób jednoznaczny ma przesądzić o niedopuszczalności stosowania tego rodzaju klauzul, poza jednym wyjątkiem – …

Dodatkowe zatrudnienie już bez blokady i ograniczeń Read More »

Kolejny projekt ustawy o ochronie sygnalistów

7 lipca 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się trzecia już wersja ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, wdrażająca unijną Dyrektywę o ochronie sygnalistów. Najnowszy projekt ustawy doprecyzowuje niektóre zagadnienia, jednak nie wprowadza wielu drastycznych modyfikacji, w odniesieniu do drugiego z projektów (z dnia 6 kwietnia 2022 r.). Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany. …

Kolejny projekt ustawy o ochronie sygnalistów Read More »

Work life balance – jak wygląda implementacja dyrektywy?

W najbliższym czasie szykuje się wiele nowelizacji w prawie pracy. Wciąż czekamy na implementację dyrektywy o sygnalistach, a w Sejmie do pierwszego czytania został skierowany projekt zmian dotyczący wprowadzenia na stałe do polskiego porządku prawnego pracy zdalnej. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu 6 czerwca 2022 roku pojawił się również projekt zmian do kodeksu …

Work life balance – jak wygląda implementacja dyrektywy? Read More »

Praca zdalna i kontrola trzeźwości w Kodeksie pracy jeszcze w tym roku?

W dniu 24 maja 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy nowelizującej Kodeks pracy, który zakłada wprowadzenie do Kodeksu przepisów regulujących pracę zdalną i zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników, o czym wspominaliśmy już tutaj. Ten krok zapowiada początek końca długiej drogi ku temu, aby prawo pracy zaadresowało – przynajmniej częściowo – aktualne i praktyczne potrzeby …

Praca zdalna i kontrola trzeźwości w Kodeksie pracy jeszcze w tym roku? Read More »