Know-how, kluczowe zmiany i rekomendacje

12 listopada 2018 r. świętem narodowym

Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, dzień 12 listopada 2018 r. został uznany za święto narodowe. W tym dniu pracownicy większości zakładów pracy (w tym placówek handlowych) nie mogą wykonywać pracy, o ile nie mają do nich zastosowania przepisy umożliwiające wykonywanie pracy w niedziele i święta. Wprowadzenie nowego święta poza koniecznością dokonania istotnych zmian w organizacji czasu pracy będzie wiązało się także ze zmianą zasad obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jego wysokość jest ustalana odrębnie w każdym roku kalendarzowym i w praktyce jest uzależniona m.in. od liczby niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy. Wprowadzenie nowego święta powinno zatem wpłynąć na wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, który będzie wypłacany po ogłoszeniu decyzji o ustanowieniu święta. Jeśli chodzi o ekwiwalenty, które zostały już wypłacone pracownikom to choć wydaje się, że pracodawcy nie powinni być zobowiązani do ich ponownego obliczenia i wyrównania to jednak w tym zakresie warto poczekać na oficjalne stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy.