Kluczowe zmiany i rekomendacje

Agnieszka
Lechman-Filipiak

Partner
Radca prawny

T: +48 22 540 74 18
E: agnieszka.lechman-filipiak@dlapiper.com

Agnieszka Lechman-Filipiak kieruje działem prawa pracy w warszawskim biurze DLA Piper. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie dotyczącym prawa pracy oraz prawa spółek. Specjalizuje się w problematyce zakładowego prawa pracy, w tym pakietów socjalnych, zwolnień grupowych, przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę i rozwiązywania sporów zbiorowych. Jest ekspertem w zakresie zatrudniania kadry menadżerskiej, delegowania pracowników, dyskryminacji w zatrudnieniu, zakazu konkurencji i zatrudniania cudzoziemców. 
WYRÓŻNIENIA
  • Wyróżniona jako Band 2 w kategorii prawa pracy – Chambers Europe, Employment 2021
  • Rekomendowana w kategorii prawa pracy – Legal 500 EMEA, Employment 2021

Michał Synowiec

Counsel
Radca prawny 

T: +48 22 540 74 30
E: michal.synowiec@dlapiper.com

Michał Synowiec jest radcą prawnym oraz absolwentem studiów MBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu prawa pracy dla międzynarodowych korporacji, spółek Skarbu Państwa, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych we wszystkich obszarach prawa pracy, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym rozwiązywania umów o pracę i roszczeń z tym związanych, godzin nadliczbowych, ustalenia istnienia stosunku pracy, mobbingu, dyskryminacji oraz umów o zakazie konkurencji.

Ponadto udziela wsparcia prawnego w zakresie dochodzeń wewnętrznych w przypadkach podejrzenia o molestowanie, mobbing, oszustwa, kradzieże, korupcję oraz czyny nieuczciwej konkurencji. Michał doradza również w zakresie relacji z organami przedstawicielskimi pracowników, w tym budowaniu relacji ze związkami zawodowymi i radą pracowników.

WYRÓŻNIENIA
  • Rekomendowany w kategorii prawa pracy – Legal 500 EMEA, Employment 2021

Dominika Nowak

Senior Associate
Radca prawny 

T: +48 22 540 74 31
E: dominika.nowak@dlapiper.com

Dominika Nowak posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze międzynarodowych przedsiębiorstw w obszarze prawa pracy, w szczególności w zakresie: wsparcia prawnego przy rozpoczęciu i rozwijaniu działalności na rynku polskim, przygotowania, wdrożenia oraz zmian dokumentacji prawno-pracowniczej, w tym wewnętrznych regulaminów czy polityk motywacyjnych a także przygotowania oraz negocjowania warunków zatrudnienia kadry menadżerskiej.

Dominika zapewnia bieżące wsparcie w zakresie indywidualnego prawa pracy, w kwestiach związanych z czasem pracy, dyskryminacją oraz mobbingiem, rozwiązaniem stosunku pracy, odpowiedzialnością materialną oraz porządkową pracowników, outsourcingiem. Ponadto, Dominika doradza klientom różnorodnych branży odnośnie prawno-pracowniczych aspektów transakcji korporacyjnych, zwolnień grupowych oraz specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, zarówno polubownie jak i na drodze sądowej.

WYRÓŻNIENIA
  • Rekomendowana w kategorii prawa pracy – Legal 500 EMEA, Employment 2021

Hubert Hajduczenia

Senior Associate
Adwokat

T: +48 22 540 78 05
E: hubert.hajduczenia@dlapiper.com

Hubert Hajduczenia doradza klientom w zakresie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada doświadczenie w sprawach związanych z rozwiązywaniem stosunków pracy, zarówno w trybie indywidualnym, jak i zwolnień grupowych. Specjalizuje się w aspektach prawnoprocesowych prawa pracy, umowach o zakazie konkurencji, czynach nieuczciwej konkurencji (w tym tzw. kłusownictwa pracowniczego) oraz problemach przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę. Doradza także w zakresie bieżących zagadnień związanych z prawem pracy.

Marta Borówka

Associate
Radca prawny

T: +48 22 540 78 96
E: marta.borowka@dlapiper.com

Marta Borówka specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prawno-pracowniczych postępowań spornych. Reprezentuje pracodawców przed sądem pracy oraz w trakcie sporów i negocjacji ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników. Posiada doświadczenie w sprawach związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z kadrą kierowniczą. Doradza przy procesach reorganizacji pracodawcy i restrukturyzacji zatrudnienia. Opracowuje wewnętrzne regulaminy
i polityki oraz wspiera pracodawców w kwestiach związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu.  

Emilia Kalecka

Associate 
 

T: +48 22 540 74 90
E: emilia.kalecka@dlapiper.com

Emilia Kalecka zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej zarówno polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. W szczególności zajmuje się kwestiami związanymi z zawieraniem, rozwiązywaniem i opiniowaniem umów o pracę i umów cywilnoprawnych, w tym kadry menedżerskiej, opracowywaniem i wdrażaniem wewnątrzzakładowych regulacji pracowniczych, a także mobbingiem i dyskryminacją. Emilia wspiera także pracodawców w zróżnicowanych pracowniczych sporach sądowych oraz doradza w zakresie bieżących zagadnień związanych z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Jest autorką i współautorką licznych publikacji  z zakresu prawa pracy w dziennikach prawnych i czasopismach naukowych.

Agnieszka Tarasiuk

Junior Associate
 

T: +48 22 540 68 44
E: agnieszka.tarasiuk@dlapiper.com

Agnieszka Tarasiuk jest aplikantka adwokacką. Zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy. W szczególności zajmuje się kwestiami związanymi z zawieraniem, rozwiązywaniem i opiniowaniem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Bierze udział w pracach związanych z opracowywaniem i wdrażaniem wewnątrzzakładowych regulacji pracowniczych. Ponadto Agnieszka asystuje w przygotowywaniu opinii i porad prawnych z zakresu bieżących zagadnień związanych z prawem pracy, w tym m.in. z związanych z różnymi formami zatrudnienia, dokumentacją pracowniczą czy ustawowymi obowiązkami pracodawców.

Dodatkowo Agnieszka, w ramach współpracy z zagranicznymi oddziałami naszej kancelarii dba o aktualizację informacji dotyczących najnowszych zmian w zakresie polskich przepisów prawa pracy umieszczanych w ogólnodostępnych źródłach.

Justyna Helbing

Paralegal
 

T: +48 22 540 74 43
E: justyna.helbing@dlapiper.com

Justyna Helbing jest aplikantką adwokacką. Obecnie zdobywa doświadczenie zawodowe rozwijając się i pomagając starszym prawnikom w dziale prawa pracy przygotowując obszerne researche prawne, kontaktując się z urzędami i organami czy też przygotowując wzory pism. Justyna w szczególności zajmuje się kwestiami imigracyjnymi, związanymi z legalizacją pracy oraz pobytu cudzoziemców w Polsce. Bierze również udział w pracach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i opiniowaniem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Ponadto, Justyna jest zaangażowana również w przygotowywanie opinii i porad prawnych z zakresu bieżących zagadnień związanych z prawem pracy.