Kluczowe zmiany i rekomendacje

Autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych – obowiązki pracodawcy

W 2023 r. mijają 4 lata od wprowadzenia w Polsce powszechnego programu oszczędzania na cele emerytalne tj. Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Oznacza to, że w tym roku pracodawcy muszą przeprowadzić procedurę pierwszego tzw. autozapisu do PPK.

Czym jest autozapis do PPK?

Autozapis oznacza, że pracownicy, którzy dotychczas złożyli deklaracje o rezygnacji z PPK będą ponownie automatycznie zapisani do programu (na marginesie sytuacja taka będzie miała miejsce co 4 lata, a więc kolejny autozapis nastąpi w 2027 r.). Co istotne, autozapis dotyczy wszystkich pracowników między 18 a 55 rokiem życia.

Innymi słowy, pracodawca nie musi uzyskiwać zgody osoby zatrudnionej w zakresie przystąpienia do PPK. Każdy pracownik w przedziale wiekowym, o którym mowa powyżej zostanie przez pracodawcę zapisany automatycznie, chyba że złoży kolejną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK.

Jakie obowiązki ma pracodawca?

Powyższe prowadzi do powstania szeregu obowiązków po stronie pracodawców w dodatku w określonych ustawowo terminach. Poniżej wskazujemy podsumowanie najważniejsze z nich:

  • Do końca lutego 2023 r. – obowiązek przekazania informacji o autozapisie osobom, które dotychczas złożyły deklaracje o rezygnacji z wpłat na PPK. Na marginesie należy również przypomnieć, że pracodawca nie może namawiać pracowników do rezygnacji z PPK. Może ich jedynie poinformować o takiej możliwości.
  • Marzec 2023 r. – od 1 marca do dnia wypłaty wynagrodzenia obowiązującego u danego pracodawcy pracownik powinien złożyć nową deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK.

Jeżeli pracodawca nie otrzyma deklaracji do dnia wypłaty wynagrodzenia powinien przyjąć, że autozapis nastąpił oraz naliczyć i pobrać odpowiednią wpłatę na PPK, a dodatkowo pracowników, którzy dotychczas nie uczestniczyli w PPK odpowiednio zapisać.

Jeżeli natomiast pracownik złoży deklaracje o rezygnacji po terminie wypłaty wynagrodzenia należy dokonać stosownej korekty płac.

  • Od 1 do 17 kwietnia 2023 r. (przy czym sygnalizujemy, że 15 i 16 kwietnia to odpowiednio sobota i niedziela) – dokonywanie wpłat pobranych w marcu kwot do instytucji finansowych za osoby zapisane automatycznie (chyba że do tego czasu złożą one kolejną deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK).

Deklaracja pracownika powinna stanowić dowód rezygnacji z przystąpienia do programu PPK. Przepisy nie zawierają dokładnych wymagań dotyczących formy deklaracji, jednak zalecamy, aby była ona w formie pisemnej.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

 

Emilia Kalecka, Associate