Kluczowe zmiany i rekomendacje

Praca zdalna niedługo w kodeksie pracy

1 grudnia Sejm uchwalił nowe przepisy o pracy zdalnej. Pomimo że to nie koniec prac legislacyjnych, a praca zdalna jest już powszechnie stosowana, pracodawcy powinni zacząć przygotowania do nadchodzących zmian już teraz.

Jakie będą kluczowe modyfikacje w związku z nowelizacją kodeksu pracy?

  •  Praca zdalna zastąpi całkowicie dotychczas uregulowaną w kodeksie pracy telepracę
  • Jednostronne polecenie pracy zdalnej przez pracodawcę będzie dopuszczalne jedynie w wyjątkowych, określonych przez przepisy sytuacjach (np. w czasie epidemii)
  • Pracodawca będzie miał obowiązek wprowadzić wewnętrzną politykę pracy zdalnej (skonsultowaną z przedstawicielami pracowników)
  • Miejsce pracy zdalnej powinno być uzgodnione z pracodawcą
  • Pojawi się także zupełnie nowy instrument – okazjonalna praca zdalna do 24 dni w roku, podczas której część przepisów i obowiązków pracodawcy nie będzie mieć zastosowania
  • Kobiety w ciąży oraz rodzice dzieci do 4 roku życia będą mogli skutecznie domagać się pracy zdalnej

Oprócz przepisów dotyczących pracy zdalnej, nowelizacja kodeksu pracy wprowadzi również długo wyczekiwaną możliwość przeprowadzania badań trzeźwości pracowników.

Zgodnie z projektem ustawy przepisy dotyczące pracy zdalnej wejdą w życie w ciągu dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, natomiast przepisy o  kontroli trzeźwości w dwa tygodnie od dnia ogłoszenia.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

 

Emilia Kalecka, Associate