Kluczowe zmiany i rekomendacje

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku

13 września 2022 roku Rada Ministrów wydała Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku. Zgodnie z rozporządzeniem w przyszłym roku czekają nas dwie podwyżki dla minimalnej pensji. Od 1 stycznia 2023 pracodawcy będą zobowiązani do zapłaty na rzecz pełnoetatowych pracowników co najmniej 3490 PLN miesięcznie. Wzrośnie również stawka minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorców, którzy otrzymają teraz co najmniej 22,80 PLN za każdą godzinę świadczenia usług.

Druga z podwyżek będzie miała miejsce 1 lipca 2023 r. Od tego momentu minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 3600 PLN, z kolei minimalna stawka wzrośnie do 23,50 PLN za każdą godzinę świadczenia usług.

Warto wspomnieć, że wzrost stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę ma wpływ na inne świadczenia otrzymywane przez pracowników i związane z ich zatrudnieniem. Zgodnie z nowymi kwotami minimalnej pensji wzrośnie również wynagrodzenie za przestój, wynagrodzenie gwarancyjne, odszkodowanie za nierówne traktowanie, a także odszkodowanie za mobbing lub za rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika wskutek mobbingu.  Dodatkowo wzrośnie dodatek za pracę w porze nocnej, ponieważ wynosi on 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Justyna Helbing, Paralegal