Kluczowe zmiany i rekomendacje

Najnowsze zmiany w procesie aplikowania o wizy

ROZSZERZENIE PROGRAMU POLAND BUSINESS HARBOUR

Działający od ponad dwóch lat program Poland Business Harbour ma za zadanie ułatwić specjalistom z branży IT, start-upom, oraz małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom relokację na terytorium Polski. Kluczem do wprowadzenia ułatwień w tym zakresie jest specjalny typ wizy, który pozwala na pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia, założenie działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele Polski, a także umożliwienie zabrania ze sobą najbliższej rodziny.

Program cieszy się coraz większą popularnością, w związku z tym zdecydowano się na jego ponowne rozszerzenie. Od 5 września 2022 r. firmy z sektora nowych technologii, zatrudniające wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie programowania, których działalność będzie miała istotne znaczenie dla polskiej gospodarki, będą mogły relokować pracowników z całego świata.

Warto jednak zwrócić uwagę, że w praktyce niewiele firm będzie mogło skorzystać z tego udogodnienia. Zgodnie z informacją otrzymaną bezpośrednio od Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), rozszerzenie dotyczące relokacji pracowników z całego świata dotyczy wyłącznie największych podmiotów, których działalność zostanie uznana za kluczową dla polskiej gospodarki. Potwierdza to również sam proces przeniesienia pracowników, który wymaga skontaktowania się przedsiębiorstwa z PAIH poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na ich stronie internetowej. Dopiero później następuje ocena czy podmiot faktycznie prowadzi działalność o znaczenia strategicznym dla polskiej gospodarki i czy może relokować pracowników z całego świata, a nie tylko określonej grupy państw.

Oznacza to, że wprowadzone rozszerzenie jest tak naprawdę bardzo ograniczone dla nielicznych firm, a sam proces należy ocenić jako mocno zindywidualizowany i subiektywny.

 

WNIOSKI WIZOWE ROZPATRZY MSZ

30 sierpnia 2022 r. weszło w życie długo wyczekiwane rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski. Jest to zupełnie nowe rozwiązanie, gdyż co do zasady wizy są wydawane wyłącznie w polskich konsulatach za granicą. Rozporządzenie określa konkretne warunki dotyczące tego kto, w jakim czasie oraz w jakim celu może ubiegać się o wydanie wizy krajowej w Polsce.

Pierwszym ograniczeniem jest narodowość cudzoziemca – wyłącznie obywatele Białorusi oraz Ukrainy są uprawnieni do złożenia wniosku wizowego w Polsce. Konieczne będzie również spełnienie dodatkowych warunków, takich jak m.in.  posiadanie wizy humanitarnej. W dodatku, możliwość ta została ograniczona w czasie do 31 grudnia 2022 r. Na podstawie rozporządzenia, obywatele Białorusi i Ukrainy będą mogli wnioskować tylko o niektóre rodzaje wiz.

Warto zwrócić uwagę, że pomimo obowiązywania postanowień rozporządzenia od dnia 30 sierpnia 2022 r., w praktyce dopiero od dzisiaj możliwe jest złożenie wniosku wizowego. Powodem tego jest wejście w życie 7 września 2022 r. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców, które wprowadza nowy wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej, uwzględniający możliwość składania takich wniosków do Ministra Spraw Zagranicznych przez cudzoziemców przebywających w Polsce.

 

Justyna Helbing, Paralegal