Kluczowe zmiany i rekomendacje

Zmiany w podróżowaniu poza Polskę przez obywateli Ukrainy

Dotychczas opisywaliśmy problematykę braku możliwości podróżowania przez obywateli Ukrainy objętych Specustawą poza granicę Polski w związku z upływem 90 dniowego okresu bezwizowego. Szczegóły można odnaleźć tutaj.

W ostatnim czasie jednak nastąpiły przełomowe zmiany polegające na wprowadzeniu nowego dokumentu elektronicznego zwanego DiiA, który wraz z ważnym dokumentem podróży (np. paszportem) uprawnia obywateli Ukrainy do przekraczania polskich granic, co zostało oficjalnie potwierdzone przez straż graniczną.

Kto może aplikować o DiiA?

Z nowego rozwiązania mogą skorzystać wszyscy pełnoletni obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 roku i posiadają numer PESEL (z dopiskiem UKR). Warunkiem koniecznym jest również posiadanie tzw. Profilu Zaufanego, który można było utworzyć w urzędzie podczas ubiegania się o numer PESEL.

Jak otrzymać dokument DiiA?

 Dokument ten jest generowany przez bezpłatną rządową aplikację mObywatel. Wystarczające jest aktywowanie aplikacji za pomocą danych do logowania wydanych dla Profilu Zaufanego, a następnie spośród możliwych dokumentów do dodania w aplikacji wybrać dokument DiiA.

Co oznacza posiadanie DiiA?

 Dokument DiiA działa jak dokument pobytowy – oznacza to, że odnawia okres 90 dni (liczony w okresie 180 dni) na podróżowanie w strefie Schengen. Innymi słowy osoba, która przebywała w Polsce dłużej niż 90 dni i uzyska DiiA, będzie mogła podróżować przez dodatkowe 90 dni w ramach strefy Schengen w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Co więcej, na podstawie DiiA cudzoziemiec przebywający legalnie w Polsce, który opuści kraj w celu odbycia podróży poza strefę Schengen, będzie mógł wrócić do Polski (oczywiście DiiA nie zastąpi żadnych zezwoleń/wizy, które cudzoziemiec powinien uzyskać, aby wjechać do kraju docelowego; może być jedynie wykorzystane w celu powrotu do Polski).

Miesięczny limit

Niezależnie od nowych możliwości jakie daje dokument DiiA należy pamiętać o przepisie Specustawy, który stanowi, że jednorazowy wyjazd z Polski na dłużej niż miesiąc pozbawi obywatela Ukrainy praw wynikających z tego aktu prawnego. Wyjątkiem tutaj są jedynie pracownicy delegowani za granicę przez pracodawców prowadzących działalność w Polsce.

 

Emilia Kalecka, Associate