Kluczowe zmiany i rekomendacje

Dodatkowe zatrudnienie już bez blokady i ograniczeń

Pracodawcy często stosują klauzulę zakazującą dodatkowych aktywności zawodowych, mimo że jej ważność i zgodność z prawem budzi uzasadnione wątpliwości. Niedługo nie będą mogli tego robić.

Już za kilka tygodni firmy nie będą mogły zakazać swoim pracownikom podejmowania dodatkowego zatrudnienia. Nadchodząca nowelizacja w sposób jednoznaczny ma przesądzić o niedopuszczalności stosowania tego rodzaju klauzul, poza jednym wyjątkiem – zakazem działalności konkurencyjnej. Ale czy tak restrykcyjna regulacja jest rzeczywiście dobrym rozwiązaniem?

Do tej pory przepisy prawa pracy nie regulowały kwestii dodatkowego zatrudnienia. W  praktyce klauzule zakazujące dodatkowych aktywności są stosunkowo często stosowane, pomimo że ich ważność i zgodność z prawem budzą uzasadnione wątpliwości.

Po szczegóły zapraszamy do całości artykułu, który jest dostępny tutaj.

 

Hubert Hajduczenia, Senior Associate 

Agnieszka Tarasiuk, Junior Associate