Kluczowe zmiany i rekomendacje

Nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

W minioną sobotę (tj. 26 marca 2022 r.) Prezydent podpisał nowelizację polskiej specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zmiany są niewielkie, ale mają duży wpływ na osoby, które z różnych względów zdecydowały się na wyjazd z Ukrainy 24 lutego 2022 r. lub później do innego kraju niż Polska, a dopiero w następnej kolejności przyjazd do Polski.

Dotychczas

Przed wejściem w życie wyżej wspomnianej nowelizacji, zakresem specustawy i znacznymi ułatwieniami w kontekście legalizacji pobytu i pracy byli objęci jedynie obywatele Ukrainy (i członkowie ich rodzin), którzy przybyli do Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy. Tym samym specustawa nie mogła mieć zastosowania do osób, które przyjechały do Polski tranzytem przez inny kraj (np. Słowacje).

Po nowelizacji

Ustawodawca zdecydował się jednak na modyfikację poprzez wykreślenie słowa „bezpośrednio” w kontekście przybycia z Ukrainy. Oznacza to, że zakresem polskiej specustawy są również objęte osoby, które wyjechały z Ukrainy do innego kraju w związku z działaniami wojennymi, a następnie przyjechały do Polski przekraczając inną granice niż Polsko-Ukraińska.

Zmiana wchodzi w życie z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

 

Emilia Kalecka, Associate