Kluczowe zmiany i rekomendacje

Rezygnacja z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Już na początku przyszłego tygodnia, tj. w poniedziałek 31 stycznia 2022 r. mija termin na przekazanie pracownikom informacji o nietworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz braku świadczenia urlopowego.

W przypadku pracodawców, którzy zatrudniają mniej niż 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) rezygnacja z tworzenia funduszu świadczeń socjalnych jest prosta – aby z niego zrezygnować wystarczające będzie przekazanie pracownikom informacji o jego nietworzeniu. Zawiadomienie takie może być dokonane w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie pracy, a rezygnacja z tworzenia funduszu w przypadku takich pracodawców nie wymaga uzyskania zgody przedstawicieli pracowników.

Kwestia ta jest natomiast bardziej zawiła w przypadku pracodawców, którzy zatrudniają w pierwszym dniu roku kalendarzowego co najmniej 50 pracowników. Zgodnie z przepisami tacy pracodawcy mają obowiązek utworzyć fundusz socjalny. Jeśli jednak zdecydują się zrezygnować z jego utworzenia, to będą musieli uzyskać zgodę przedstawicieli pracowników oraz wprowadzić odpowiednie zapisy do regulaminu wynagradzania.

Zamiast tworzyć fundusz pracodawcy mogą zapewnić pracownikom świadczenia urlopowe, tj. wypłaty w tej samej wysokości dla każdego pracownika udającego się na urlop wypoczynkowy trwający co najmniej 14 dni kalendarzowych. W tym przypadku dokonując wypłat pracodawca nie musi brać pod uwagę sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej danej osoby. Ponadto jeżeli świadczenia są wypłacane w danym roku kalendarzowym w wysokości nie wyższej niż kwota odpisu podstawowego, tj. w 2022 r. do 1662,97 zł, wypłaty są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne.

To ostatni moment dla pracodawców, którzy jeszcze nie podjęli decyzji o tworzeniu lub nietworzeniu funduszu oraz wypłaty świadczenia urlopowego na zajęcie się tą kwestią, aby nie przekroczyć wskazanego powyżej terminu.

Izabela Olejarz, Junior Associate