Kluczowe zmiany i rekomendacje

Choroba już nie zablokuje rozstania na lata

Nowe zasady liczenia okresu zasiłkowego spowodują, że pracownicy nie będą mogli w nieskończoność przebywać na zwolnieniu lekarskim, aby uniknąć rozwiązania umowy o pracę.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami łączny czas, przez który ubezpieczony może pobierać zasiłek chorobowy, wynosi 182 dni, a gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży – 270 dni. Ten specyficzny okres ma też ogromne znaczenie dla pracodawców, gdy chcą oni rozwiązać umowę o pracę w trybie art. 53 kodeksu pracy, tj. bez wypowiedzenia z powodu długiej usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Przepis ten umożliwia zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną w danej firmie przez co najmniej sześć miesięcy, jeżeli jej nieobecność w związku z chorobą trwa dłużej niż łączny okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku (182 lub 270 dni) oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące – gdy takie zostanie przyznane.

1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie istotna nowelizacja przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Przede wszystkim zmianie ulegną zasady liczenia okresu zasiłkowego. W konsekwencji pracownikom znacznie trudniej będzie przerwać niezdolność do pracy, która chroni przed rozwiązaniem umowy.

Dla pracodawców natomiast ta zmiana oznacza znaczne ułatwienie przy możliwości skorzystania z art. 53 kodeksu pracy i rozwiązania umowy o pracę

Po szczegóły zapraszamy do całości artykułu, który jest dostępny tutaj

Emilia Kalecka, Associate