Kluczowe zmiany i rekomendacje

Rejestrowanie umów o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. podmioty zawierające umowy o dzieło będą zobowiązane do zarejestrowania umów w nowopowstałym rejestrze prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązkowi rejestracji będą podlegać m.in. umowy zawierane pomiędzy podmiotami, które nie pozostają w stosunku pracy. Obowiązek zarejestrowania umowy nie będzie dotyczył zatem m.in. dodatkowych umów o dzieło, które są zawierane pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Poinformowanie ZUS o zawartej umowie powinno nastąpić w terminie 7 dni od jej zawarcia poprzez wypełnienie formularza  RUD.

W ocenie ekspertów, rejestr może stać się w niedalekiej przyszłości podstawą do przeprowadzenia kontroli w spółkach nadużywających umów o dzieło. Na gruncie obowiązujących przepisów, umowy o dzieło są finansowo korzystniejszą formą współpracy aniżeli umowy o pracę lub umowy zlecenia. Ich nadużywanie, w ostatnich latach jest jednak często kwestionowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który coraz częściej podejmuje decyzję o ich oskładkowaniu.