Kluczowe zmiany i rekomendacje

Nowe rozwiązania pomocowe w związku z COVID-19 – Tarcza 6.0.

Dnia 15 grudnia 2020 r. szósta z serii tzw. Tarcz antykryzysowych, nazywana również Tarczą branżową została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Nowe przepisy są adresowane do około 40 branż, w tym między innymi do przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą detaliczną odzieży oraz obuwia, gastronomią, transportem, czy kulturą.

Przedsiębiorcy, których rodzaj przeważającej działalności na dzień 30 września 2020 r. jest oznaczony wymaganym kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), mogą skorzystać z następujących rozwiązań:

  1. Dofinansowanie w wysokości 2000 zł miesięcznie do wynagrodzenia każdego pracownika przez maksymalnie 3 miesiące.
  2. Zwolnienie ze składek ZUS.
  3. Dotacja dla mikro i małego przedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów w wysokości do 5000 zł.
  4. Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł.

Zmiany w badaniach lekarskich 

Nowe przepisy modyfikują także regulacje dotyczące badań lekarskich pracowników, w tym przede wszystkim:

  • Wydłużają zawieszenie badań okresowych do 180 dni po zakończeniu stanu epidemii.
  • Dodają stanowiska, na których nie będzie konieczne wykonywanie badań wstępnych, o ile pracownik posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy.