Kluczowe zmiany i rekomendacje

Możliwość wykonywania pracy zdalnej przedłużona!

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19, pracodawcy uzyskali możliwość zlecenia pracownikom pracy w formie zdalnej, bez konieczności wprowadzenia zmian do umów o pracę lub uzyskiwania uprzedniej zgody pracownika. Możliwość pracy zdalnej nie została wprowadzona na czas nieograniczony – pracodawcy mieli możliwość zlecenia pracy zdalnej do 4 września 2020 roku. Możliwość ta została jednak w ostatnim czasie przedłużona. Pracodawcy będą mieli możliwość polecenia pracownikom wykonywania pracy w formie zdalnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, a także w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Przypominamy, że pracodawca nie jest zobowiązany do zlecenia pracy wszystkim pracownikom w formie zdalnej – zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownicy wykonujący pracę w formie zdalnej powinni mieć odpowiednie umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania pracy, a jednocześnie powinien na to pozwalać rodzaj ich pracy. Polecenie wykonywania pracy w formie zdalnej może zostać także odwołane przez pracodawcę w każdym czasie, co pozwala na elastyczne reagowanie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.