Kluczowe zmiany i rekomendacje

Obniżenie wymiaru czasu pracy w bieżącym okresie rozliczeniowym!

Przypominamy, że 15 sierpnia obchodzimy święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W roku 2020 święto wypada w sobotę, co oznacza, że pracodawcy są zobowiązani do obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin. Obniżenie powinno nastąpić w trakcie bieżącego okresu rozliczeniowego i nie może zostać zastąpione poprzez wypłacenie pracownikom dodatku do wynagrodzenia bądź też udzielenie im innej rekompensaty.

Zwracamy uwagę, że obniżenie wymiaru czasu nie powinno być w każdym przypadku utożsamiane z koniecznością zagwarantowania pracownikowi pełnego dnia wolnego od pracy. Przykładowo w przypadku pracowników zatrudnionych w ramach równoważnego systemu czasu pracy wykonujących pracę przez 12 godzin dziennie, obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym może polegać na skróceniu godzin pracy w jednym z dni roboczych.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.