Kluczowe zmiany i rekomendacje

Zmiany w zasadach obliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia

Pracodawcy celem obliczenia minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracownikom nie powinni uwzględniać niektórych ze składników wynagrodzenia takich jak dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w porze nocnej, czy też odprawy emerytalno-rentowej. 1 stycznia 2020 r. katalog składników wynagrodzenia, których nie można wliczać do minimalnego wynagrodzenia uległ rozszerzeniu. Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawcy nie powinni bowiem zaliczać do niego także dodatku za staż pracy, przyznawanego pracownikom w związku z długoletnim okresem zatrudnienia u pracodawcy. W związku z powyższym, zalecamy wprowadzenie zmian w systemie obliczania minimalnego wynagrodzenia pracowników otrzymujących od pracodawcy dodatek za staż pracy.