Kluczowe zmiany i rekomendacje

Nowe wzory kwestionariuszy osobowych

W związku z wejściem w życie nowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz zasad ochrony danych osobowych, pracodawcy powinni zmienić stosowane wzory kwestionariuszy osobowych dla kandydatów i dla pracowników. Wzory takich kwestionariuszy zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-pomocnicze-wzory-dokumentow-zwiazanych-z-ubieganiem-sie-o-zatrudnienie-nawiazaniem-zmiana-oraz-ustaniem-stosunku-pracy

Jeśli chodzi o zakres zmian to wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie nie zawiera już rubryki dotyczącej  dodatkowych uprawnień, umiejętności, zainteresowań kandydata, zaś rubryka dotyczących danych osoby , którą należy zawiadomić w razie wypadku pracownika mieszcząca się w kwestionariuszu osobowym dla pracownika stała się rubryką opcjonalną. Nowy kwestionariusz przewiduje bowiem, że pracownik może odmówić wyrażenia zgody na podanie danych osobowych takiej osoby.