Kluczowe zmiany i rekomendacje

Korzystne zmiany w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy kodeksu pracy, które ograniczyły konieczność przeprowadzania okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych przy pracach, których wykonywanie wiążę się z niskim wskaźnikiem wypadkowości oraz niskim narażaniem na szkodliwe czynniki. Nowe przepisy będą miały zatem znaczenie głównie dla pracodawców zatrudniających pracowników administracyjno-biurowych, wykonujących działalność, dla której określono nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka  w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zwolnienie z przeprowadzenia szkoleń nie ma charakteru bezwzględnego – pracodawcy będą zobowiązani do ich przeprowadzenia, jeżeli taka konieczność będzie wynikała z oceny ryzyka zawodowego.

Drugą ze zmian wprowadzonych na podstawie nowych przepisów jest możliwość samodzielnego wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy (organ pełniący funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp) przez większą liczbę pracodawców. Zgodnie z nowymi zasadami, pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli: (i) zatrudnia do 10 pracowników albo (ii) zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.