Kluczowe zmiany i rekomendacje

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych uchwalona!

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która wprowadza do polskiego systemu prawnego nową formę oszczędzania umożliwiającą  zgromadzenie dodatkowych środków na emeryturę – pracownicze plany kapitałowe.

Wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych nastąpi w kilku fazach – początkowo, obowiązek utworzenia planów będzie dotyczył wyłącznie pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Docelowo obowiązek wprowadzenia planów kapitałowych będzie spoczywał na wszystkich pracodawcach.

Pracodawcy będą mogli zwolnić się z obowiązku utworzenia planu kapitałowego między innymi jeżeli prowadzą pracownicze programy emerytalne oraz naliczają i odprowadzają składki w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia a do programów przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym.

Składki na pracownicze plany kapitałowe będą finansowane zarówno przez pracodawcę w wysokości 1,5% wynagrodzenia- jak i przez pracownika – 2% wynagrodzenia z możliwością ograniczonego podwyższenia.